Afvalstoffenheffing

De handelsoorlog tussen V.S. en China heeft invloed op de opbrengst van verschillende gerecyclede afvalstoffen. De opbrengst van papier is gehalveerd. Oude metalen leveren een kwart minder op dan een jaar geleden. De gemeente gebruikt de opbrengst van papier en metaal om een deel van de kosten te dekken, die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe meer afvalstoffen opleven, hoe minder heffing u hoeft te betalen. Helaas is het nu andersom. Omdat de opbrengsten dalen, wordt de heffing hoger.

In Houten worden de verpakkingen (Plastic, Blik en Drinkpakken) heel goed gescheiden. Wij halen nu maar liefst 1,3 miljoen kg verpakkingen per jaar op. Ongeveer 26 kg per inwoner. In heel het land worden verpakkingen steeds beter gescheiden. Verwerkingsbedrijven krijgen daardoor meer verpakkingen aangeboden dan zij kunnen verwerken.

Een deel wordt nu opgeslagen en in Duitsland verwerkt. Vorig jaar heeft o.a. China de grenzen gesloten voor gerecycled plastic en papier. Daardoor moet het recyclen en hergebruiken van afval meer in Europa zelf worden gedaan. Het kost tijd en geld om dat te regelen. Hierdoor zijn de kosten van het verwerken van verpakkingen 50% gestegen. De gemeente krijgt een vergoeding van de verpakkingsindustrie voor het inzamelen en verwerken van de verpakkingen. Helaas is die vergoeding niet gestegen zodat de inwoners meer zelf moeten betalen voor het recyclen van verpakkingen.

Natuurlijk heeft het zin om uw afval goed te scheiden. Afval recyclen heeft 3 grote voordelen boven verbranden:

  1. Het spaart grondstoffen uit: bijvoorbeeld bomen voor papier, aardolie voor plastic, (zeldzame) metalen voor apparaten en blik.
  2. Recyclen kost meestal minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Voor nieuw aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed.
  3. Recyclen zorgt voor minder broeikasgassen. Door het scheiden van uw afval hoeven er minder grondstoffen te worden gebruikt

Het verbranden van afval is flink duurder geworden. Het gescheiden inzamelen en recyclen van afval kost best veel geld. De mensen die het vuile werk doen, moeten tenslotte ook betaald krijgen.

Iedere dag produceren we per persoon zo'n anderhalve kilo afval. De beste manier om wat voor het milieu te doen, is om de berg afval te verkleinen. Daarmee besparen wij ook nog eens geld. Minder afval maken kan vaak heel simpel. Neem bijvoorbeeld je eigen waterflesje of koffiebeker mee voor onderweg. Of plak een nee/nee-sticker op je brievenbus. Kook niet te veel eten en maak restjes uit de koelkast op tijd op. Op www.milieucentraal.nl staan meer tips hoe u minder afval kunt krijgen.