Afvalstoffenheffing

Verbranden van afval is veel duurder geworden

Alle gemeenten in de provincie hebben meer dan 10 jaar een zeer lage prijs hoeven te betalen voor het verbranden van hun afval en voor het verwerken van het groente, fruit en tuinafval. Helaas liepen die contracten af en moesten opnieuw worden aanbesteed.

Omdat er bij de verwerkingsinstallaties nu veel meer aanbod is van restafval en GFT, zijn de tarieven in de nieuw af te sluiten contracten hoger. Bovendien is de concurrentie in Nederland zeer gering; er zijn weinig verwerkingsinstallaties. Voor het verbranden van afval betalen wij nu bijna het dubbele en het vergisten en composteren van GFT is ongeveer 1,5 keer duurder geworden.

De handelsoorlog tussen V.S. en China heeft invloed op de opbrengst van verschillende gerecyclede afvalstoffen. De opbrengst van papier is gehalveerd. Oude metalen leveren een kwart minder op dan een jaar geleden. De gemeente gebruikt de opbrengst van papier en metaal om een deel van de kosten te dekken, die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van uw afval. Hoe meer afvalstoffen opleven, hoe minder heffing u hoeft te betalen. Helaas is het nu andersom. Omdat de opbrengsten dalen, wordt de heffing hoger.

In Houten worden de verpakkingen (Plastic, Blik en Drinkpakken) heel goed gescheiden. Wij halen nu maar liefst 1,3 miljoen kg verpakkingen per jaar op. Ongeveer 26 kg per inwoner. In heel het land worden verpakkingen steeds beter gescheiden. Verwerkingsbedrijven krijgen daardoor meer verpakkingen aangeboden dan zij kunnen verwerken.

Een deel wordt nu opgeslagen en in Duitsland verwerkt. Vorig jaar heeft o.a. China de grenzen gesloten voor gerecycled plastic en papier. Daardoor moet het recyclen en hergebruiken van afval meer in Europa zelf worden gedaan. Het kost tijd en geld om dat te regelen. Hierdoor zijn de kosten van het verwerken van verpakkingen 50% gestegen. De gemeente krijgt een vergoeding van de verpakkingsindustrie voor het inzamelen en verwerken van de verpakkingen. Helaas is die vergoeding niet gestegen zodat de inwoners meer zelf moeten betalen voor het recyclen van verpakkingen.

Hoewel de heffing fors stijgt, is de heffing in onze gemeente nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde. Ook vergeleken met de heffing in andere gemeenten in onze provincie is de heffing in Houten laag. Dat komt ook omdat het afval zo goed gescheiden wordt door de inwoners. Als die het afval niet meer zouden scheiden en alles naar de verbranding zou gaan, dan zou de heffing veel hoger zijn.

“De gemeente verdient aan afvalscheiding”

Soms denken mensen dat de gemeente verdient aan de afvalinzameling. Dat is een fabeltje. De gemeente mag niet verdienen op de afvalstoffenheffing. Als de gemeente geld overhoudt, dan moet ze dat het jaar daarna verrekenen. Clubs of organisaties kunnen soms wel wat verdienen aan afvalinzameling: denk aan de kerken en scholen die het oud papier in onze gemeente ophalen.

De inwoners van Houten scheiden hun afval erg goed. Zeker vergeleken met de gemiddelde Nederlander.

Natuurlijk heeft het zin om uw afval goed te scheiden. Afval recyclen heeft 3 grote voordelen boven verbranden:

  1. Het spaart grondstoffen uit: bijvoorbeeld bomen voor papier, aardolie voor plastic, (zeldzame) metalen voor apparaten en blik.
  2. Recyclen kost meestal minder energie dan het winnen van grondstoffen en maken van nieuwe materialen. Voor nieuw aluminium is bijvoorbeeld 20 keer zoveel energie nodig als voor het omsmelten van oud aluminium. De kwaliteit van gerecyclede materialen is meestal net zo goed.
  3. Recyclen zorgt voor minder broeikasgassen. Door het scheiden van uw afval hoeven er minder grondstoffen te worden gebruikt

In ons land zijn een paar installaties die verpakkingen (plastic, blikjes en drinkpakken) met machines uit het restafval halen. Dat noemen wij nascheiding. Hoe goed die installaties werken is nog niet bekend omdat de bedrijven de resultaten nog niet openbaar maken. Het nascheiden levert waarschijnlijk geen financieel voordeel op.

Met de installaties kunnen oud papier en GFT trouwens niet worden gerecycled. Papier en GFT moet iedereen dus sowieso goed blijven scheiden.

Houten heeft interesse om het afval uit verzamelcontainers bij appartementen te laten nascheiden. Maar eerst wil de gemeente weten wat het kost en hoe goed zo’n installatie werkt. Binnenkort wordt duidelijk hoe goed de nascheiding werkt en wat de kosten precies zijn.

Het verbranden van afval is flink duurder geworden. Het gescheiden inzamelen en recyclen van afval kost best veel geld. De mensen die het vuile werk doen, moeten tenslotte ook betaald krijgen.

Iedere dag produceren we per persoon zo'n anderhalve kilo afval. De beste manier om wat voor het milieu te doen, is om de berg afval te verkleinen. Daarmee besparen wij ook nog eens geld. Minder afval maken kan vaak heel simpel. Neem bijvoorbeeld je eigen waterflesje of koffiebeker mee voor onderweg. Of plak een nee/nee-sticker op je brievenbus. Kook niet te veel eten en maak restjes uit de koelkast op tijd op. Op www.milieucentraal.nl staan meer tips hoe u minder afval kunt krijgen.