Afvalstoffenheffing

Verbranden van afval is veel duurder geworden

Alle gemeenten in de provincie hebben meer dan 10 jaar een zeer lage prijs hoeven te betalen voor het verbranden van hun afval en voor het verwerken van het groente, fruit en tuinafval. Helaas liepen die contracten af en moesten opnieuw worden aanbesteed.

Omdat er bij de verwerkingsinstallaties nu veel meer aanbod is van restafval en GFT, zijn de tarieven in de nieuw af te sluiten contracten hoger. Bovendien is de concurrentie in Nederland zeer gering; er zijn weinig verwerkingsinstallaties. Voor het verbranden van afval betalen wij nu bijna het dubbele en het vergisten en composteren van GFT is ongeveer 1,5 keer duurder geworden.