Stoppen van scheiden PMD

Bewoners die hun afval in een ondergrondse container gooien, mogen voortaan plastic, metaal (blik) en drinkpakken weer bij het restafval in de vuilniszak doen. Een machine gaat de verpakkingen uit het afval halen. Een machine kan verpakkingen bij ondergrondse containers efficiënter scheiden.

Wilt u weten waarom wij hiermee stoppen? Aan de hand van een aantal vragen willen wij u dat graag uitleggen. 

Bij woningen die hun afval in een ondergrondse container gooien, wordt veel minder PMD (verpakkingen van plastic, metaal/blik en drinkpakken) ingezameld dan bij woningen met een tuin en kliko’s. Dat is ook logisch want deze bewoners hebben minder ruimte om afval twee weken apart te bewaren.

Jaarlijks heeft ieder huishouden ongeveer 84 zakken met PMD. Hieronder is te zien hoeveel daarvan gescheiden wordt door bewoners van appartementen en door bewoners van woningen met een tuin en kliko’s. Ook is te zien hoeveel zakken PMD een machine uit het restafval kan halen.

Als het PMD bij appartementen en in de wijk Castellum niet meer door de bewoners, maar door een machine wordt gescheiden, dan worden er 124 duizend zakken PMD méér gerecycled dan nu. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook nog eens geld op. Van de verpakkingsindustrie krijgen wij namelijk geld voor de ingezamelde verpakkingen.

Door afval goed te scheiden, verminderen we de hoeveelheid restafval in Houten. Voor PMD in ondergrondse containers kan dit met machinale scheiding, maar voor de andere afvalsoorten blijft het nodig om ze gescheiden aan te bieden. Papier, textiel, GFT kunnen alleen verwerkt worden tot grondstof als het gescheiden wordt gehouden. Een machine kan dit niet meer uit het restafval halen. Door goed te scheiden zal er minder restafval zijn. Verbranden van restafval wordt steeds duurder. Ook voor het milieu is het beter om afval niet te verbranden, maar opnieuw te gebruiken.

In Houten is het scheiden van PMD met kliko’s bij woningen met een tuin zeer succesvol. De bewoners houden plastic, metaal (blik) en drinkpakken beter apart dan een machine dat zou kunnen. Als wij nu overal zouden stoppen met de inzameling van PMD, dan wordt er minder gerecycled en de inzameling zou ook nog eens duurder worden. Wij zouden dan minder vergoeding krijgen van de verpakkingsindustrie. En er zou meer afval tegen hoge kosten verbrand moeten worden.

Machines kunnen nu ongeveer de helft van het PMD uit het restafval halen. Als machines beter worden en meer PMD uit het restafval kunnen halen, dan kijkt de gemeente opnieuw of het nog zinvol is om bewoners zelf hun PMD te laten scheiden.