Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeente werkt aan bezuinigingen

De gemeente Houten werkt hard om een totaal van ruim € 9 miljoen aan ombuigingen te realiseren. In juni 2011 besloot de gemeente na overleg met inwoners, instellingen en bedrijven tot een pakket aan ombuigingsmaatregelen van  € 6,7 miljoen. In december 2011 vereiste de crisis nog een extra ombuiging van € 2,5 miljoen.

Het uitvoeren van de eerste ronde maatregelen verloopt goed. Inmiddels is zo’n zeventig procent van de eerste € 6,7 miljoen gerealiseerd. De bezuiniging op personeelskosten van  € 1,45 miljoen en de bezuiniging op interne bedrijfsvoering van € 1,5 miljoen zijn bijna rond. Deze vormen samen ongeveer een derde van de ombuigingen. Ook op het beheer van openbare ruimte en voorzieningen op het terrein van cultuur, sport en welzijn is fors bezuinigd. Hier wordt van inwoners gevraagd om met minder genoegen te nemen en om meer zaken zelf of met hulp van de omgeving op te pakken.

De tweede ronde ombuigingen richt zich op een verdere versobering van voorzieningen en zelfs het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB).
Het was de bedoeling om bij deze tweede ronde de voorzieningen op gebied van cultuur, sport en welzijn zoveel mogelijk te ontzien want die zijn in de eerste ronde ook al hard geraakt. Helaas blijkt dit niet haalbaar omdat de crisis de gemeente dwingt om nog meer dan voorheen te kiezen voor wat echt essentieel is.

Het is daarom nodig om de U-pas te versoberen, de huur van sportaccom-modaties te verhogen en een aantal wijkposten en sociaal culturele centra te sluiten. Helaas zullen ook subsidies op gebied van cultuur, sport en welzijn verder omlaag moeten.

De  economische crisis is omvangrijker en houdt langer aan dan iedereen had voorzien. Ook houdt het Rijk de hand de komende jaren flink op de knip. De gemeente ontvangt daardoor veel minder geld voor de uitvoering van haar taken dan verwacht. De ombuigingen zijn bitter noodzakelijk om het financieel huishoudboekje van de gemeente gezond te houden.

De gemeenteraad heeft vorig jaar daarom lastige keuzes moeten maken. Hoewel de verhoging van de OZB en het nog verder versoberen van de voorzieningen ‘pijn’ doen, kiest de gemeente Houten er voor de problemen niet voor zich uit te schuiven. Hiermee wordt voorkomen dat er in de toekomst nog grotere problemen ontstaan.

Print Icoon printen