Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ondernemers

Ondernemen

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers in de gemeente Houten. Op deze pagina vindt u onder meer informatie over beschikbare regelingen en over maatregelen die u moet nemen.

Heeft u als Houtense ondernemer een vraag aan de gemeente, dan kunt u contact opnemen via coordinatiecorona@houten.nl.


URECA

Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht nu al een directe hulpvraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar komt u er zelf niet uit? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem dan contact op met URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie): mailureca@economicboardutrecht.nl.

Een groep medeondernemers en partners uit de lokale en regionale overheden staat voor u klaar om u te helpen.

KIjk voor meer informatie op www.economicboardutrecht.nl


Horeca – 1 juli 2020

Restaurants en cafés en andere gelegenheden zijn open voor gasten:

 • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).
 • Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.
 • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
 • Bij meer dan 100 mensen binnen of meer dan 250 mensen buiten zijn reserveren vooraf en gezondheidsvragen verplicht.
 • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand.

Voor evenementen kan vanaf 1 juli 2020 een vergunning worden gevraagd en die worden onder meer aan de 1,5 meter afstand en gezondheidsvragen getoetst.

Voor discotheken en nachtclubs blijft er een verbod op openstelling.


naar boven

Financiële regelingen Rijksoverheid

Door de coronamaatregelen is veel werk stilgevallen. Van grote bedrijven tot kleine zelfstandigen. Het kabinet wil banen en inkomens van zoveel mogelijk mensen veiligstellen, en de vitaliteit van onze economie ondersteunen. Daartoe zijn verschillende financiële noodregelingen in het leven geroepen voor werkgevers en zelfstandigen.


naar boven

Inkomensondersteuning zzp’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud.

Het werkgevers servicepunt Werk en Inkomen Lekstroom voert voor de gemeente Houten deze zogenoemde BBZ regeling uit. Daarnaast is het voor zzp’ers mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal af te sluiten.


naar boven

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

In verband met de coronacrisis is besloten om voor bedrijven de aanslagoplegging van gemeentelijke belastingen waar dat mogelijk is te matigen en invorderingsstappen op te schorten. 

 • Zie voor meer informatie de website van BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht).

naar boven

Ondernemers in retail en horeca

De Rijksoverheid treft steunmaatregelen voor ondernemers in de retail en horeca. Daarnaast geven de landelijke brancheverenigingen en vakcentra voorlichting over hoe om te gaan met de coronacrisis (wat betekent het voor winkels, horeca, personeel? Hoe beantwoord ik vragen van mijn klanten?).

Heeft u als ondernemer in de retail en horeca een vraag aan de gemeente Houten, neem dan contact op via coordinatiecorona@houten.nl.


naar boven

Weekmarkten en standplaatsen

Voor weekmarkten en standplaatsen in de gemeente gelden de volgende voorschriften.

 1. De kramen moeten verspreid over de markt opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.
 2. Waar mogelijk worden marktondernemers verder verspreid over het marktterrein, teneinde grotere afstanden in acht te nemen. De markmeester geeft hier toe aanwijzingen.
 3. Indien er op een markt niet voldoende ruimte is voor alle marktplaatshouders, dan geldt het volgende:

  • food- marktplaatsen gaan voor non-food marktplaatsen;
  • op basis van de ter plaatse geldende marktverardening en bijbehorende regelementen en beleid;
  • weigeren van overige marktondernemers.

 4. Eet- en drinkwaren die worden verkocht al dan niet vers bereid mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal ten behoeve van consumptie elders dan ter plaatse is toegestaan.
 5. Zit- of sta voorzieningen en andere uitstallingen op het marktterrein zijn niet toegestaan.
 6. De marktmeester wordt aangewezen als toezichthouder voor de naleving.
 7. De voorzitter van de veiligheidsregio kan besluiten dat markten geen doorgang vinden.
 8. De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten dat markten direct worden beeindigd, of de voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Deze regels gelden vanaf 13 mei tot nader order in alle gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht, waaronder Houten.


naar boven

Omgevingsloket

U kunt bij het omgevingsloket terecht voor vragen over wonen en de leefomgeving. Dus heeft u een vraag over nieuwbouwprojecten, wilt u binnenkort verbouwen of heeft u een vraag over ruimtelijke plannen. Of wilt u weten of een boom mag kappen of hier een vergunning voor nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket via omgevingsloket@houten.nl of door te bellen naar 030 6392 611.


naar boven

Parkeervergunning

Het aanvragen van een parkeerontheffing kunt u digitaal regelen. Of u kunt contact met ons opnemen via het nummer 030 6392611 of mailen naar gemeentehuis@houten.nl.  


Monitor economische impact provincie Utrecht

Wat is het effect van de coronamaatregelen op ondernemers, bedrijven en organisaties in de regio Utrecht? Zie de monitor economische impact van de provincie Utrecht.

Print Icoon printen