Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Ondernemers

Ondernemen

De coronamaatregelen hebben gevolgen voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers in de gemeente Houten. Op deze pagina vindt u onder meer informatie over beschikbare regelingen.


Financiële regelingen Rijksoverheid

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het kabinet wil werkenden en werkgevers helpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. En stimuleren en investeren waar het kan en ondersteunen waar aanpassing nodig is. Zie de actuele informatie voor ondernemers en bedrijven op www.rijksoverheid.nl


naar boven

Inkomensondersteuning zelfstandig ondernemers

Tozo is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Bent u zelfstandig ondernemer en komt u door het coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u misschien Tozo 3 bedrijfskrediet krijgen.

Zie voor meer informatie de website van Werk en Inkomen Lekstroom.


Horeca

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is de horeca gesloten. Er geldt een aantal uitzonderingen, waaronder voor afhalen en bezorgen.

Bekijk de actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. 


naar boven

Ondernemers in retail en horeca

Landelijke brancheverenigingen en vakcentra geven voorlichting over hoe om te gaan met de coronacrisis. Wat betekent het voor winkels, horeca, personeel? Hoe beantwoord ik vragen van mijn klanten?


URECA

Heeft u als ondernemer uit de regio Utrecht een directe hulpvraag als gevolg van de coronamaatregelen, maar komt u er zelf niet uit? Of bieden de bestaande regelingen onvoldoende ondersteuning? Neem contact op met URECA (Utrecht Region Economische Corona Alliantie): mailureca@economicboardutrecht.nl.

Een groep medeondernemers en partners uit de lokale en regionale overheden staat klaar om u te helpen.

Zie ook www.economicboardutrecht.nl


naar boven

Weekmarkten en standplaatsen

Voor weekmarkten en standplaatsen in de gemeente gelden de volgende voorschriften.

 1. De kramen moeten verspreid over de markt opgesteld worden, waardoor het mogelijk wordt om de drukte te spreiden en een onderlinge afstand te kunnen bewaren van 1,5 meter tussen de personen op de markt.
 2. Waar mogelijk worden marktondernemers verder verspreid over het marktterrein, teneinde grotere afstanden in acht te nemen. De markmeester geeft hiertoe aanwijzingen.
 3. Indien er op een markt niet voldoende ruimte is voor alle marktplaatshouders, dan geldt het volgende:

  • food marktplaatsen gaan voor non-food marktplaatsen;
  • op basis van de ter plaatse geldende marktverordening en bijbehorende reglementen en beleid;
  • weigeren van overige marktondernemers.

 4. Eet- en drinkwaren die worden verkocht, al dan niet vers bereid, mogen niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen afhaal ten behoeve van consumptie elders dan ter plaatse is toegestaan.
 5. Zit- of stavoorzieningen en andere uitstallingen op het marktterrein zijn niet toegestaan.
 6. De marktmeester wordt aangewezen als toezichthouder voor de naleving.
 7. De voorzitter van de veiligheidsregio kan besluiten dat markten geen doorgang vinden.
 8. De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten dat markten direct worden beëindigd, of de voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Print Icoon printen