Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Scholen en opvang

School en opvang

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen in de gemeente Houten voor:


naar boven

Scholen

Sinds deze week zijn de scholen en kinderopvang weer open. Ook zijn er meer mogelijkheden om buiten te sporten. Het wordt dus weer drukker op straat. Geef elkaar de ruimte en de tijd in het verkeer. Juist nu we anderhalve meter afstand moeten houden. Zo komt iedereen veilig op z’n bestemming. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

11 mei weer naar school

Alle kinderen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs gaan weer volledig naar school. Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gaan nog niet naar school. In mei maakt het kabinet definitief bekend of de schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf begin juni weer open kunnen. Scholen krijgen de ruimte om dit naar eigen inzicht in te vullen, mits per schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is.

Noodopvang voor kinderen van ouders in vitale beroepen gaat ook na 11 mei door.


naar boven

Kinderopvang

Kinderopvang gaat vanaf 11 mei weer open. De buitenschoolse opvang is alleen beschikbaar voor de kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, zoals bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer, blijft er (nood)opvang in de school en/of kinderopvang. Zo kunnen hun ouders blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor een vergoeding van het Rijk. 

Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeente, krijgen de eigen bijdrage via de gemeente of de kinderopvangorganisatie vergoed, zodra hier meer duidelijkheid over is vanuit het Rijk. Dit geldt voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of de peuterspeelzaal.

BSO en pinkstervakantie

I.v.m. de bestrijding van het coronavirus heeft het kabinet maatregelen genomen voor het onderwijs en de kinderopvang. Dit heeft ook gevolgen voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de Pinkstervakantie. De gemeente kan niet afwijken van deze landelijke regels.

De maatregel houdt in dat tot 8 juni de BSO de dagen van de basisscholen volgen. Als kinderen fysiek naar school gaan, is de BSO beschikbaar. Als het vakantie is, dus niet. Kinderen met ouders in cruciale beroepen en vitale processen of kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn hiervan uitgezonderd. Daar is noodopvang voor beschikbaar. Hiervoor kunt u contact opnemen met je BSO.

Wilt u meer weten over de maatregelen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


naar boven

Leerlingenvervoer

Vanaf 11 mei start het leerlingenvervoer weer voor kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. Leerlingenvervoer wordt nog niet ingezet voor kinderen die in het in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op school zitten, omdat deze scholen nog gesloten zijn.
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen is blijft er wel leerlingenvervoer beschikbaar. Dit geldt voor kinderen die al gebruik maakten van leerlingenvervoer, maar ook voor kinderen van ouders met cruciale beroepen die vervoer nodig hebben in de coronacrisis.

Neem contact op met leerlingenvervoer@houten.nl en vermeld daarbij:

  • Namen van de kinderen
  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Locatie en tijdstip voor ophalen
  • Locatie waar het kind naar vervoerd moet worden
  • Motivatie waarom niet op reguliere wijze in vervoer kan worden voorzien.

naar boven

Stichting Leergeld

In deze moeilijke tijd, als kinderen thuis moeten werken voor school, is een computer of laptop onmisbaar in huis. Ouders kunnen voor hun kinderen van 0 tot 18 jaar bij Stichting Leergeld een aanvraag doen als er te weinig geld is. Stichting Leergeld kan ook helpen als uw gezin geen geld heeft voor sport, verjaardagen, uitjes en muziek- of zwemled. Bezoek voor meer informatie: www.leergeldhouten.nl.

Print Icoon printen