Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Scholen en opvang

School en opvang

Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen van de coronamaatregelen in de gemeente Houten voor:


naar boven

Leerplicht

Wat betreft de leerplicht geldt in de Lekstroomgemeenten, waaronder Houten, na de zomervakantie het volgende.

Deze werkwijze is gebaseerd op de regels van de landelijke overheid, en afgestemd met het Openbaar Ministerie.

  • Na de zomervakantie wordt er weer gehandhaafd op de Leerplichtwet volgens de normale geldende richtlijnen. Alle kinderen worden volgens lesrooster op school verwacht. Angst voor corona, verschil van mening over de RIVM-richtlijnen en de uitvoering hiervan op scholen enzovoort wordt niet langer gedoogd als reden om kinderen thuis te houden.
  • De overheid is er heel duidelijk over: ouders die op vakantie gaan naar een land/gebied met een (zeer) ernstige veiligheidsdreiging, nemen een overwogen risico. Hoe veilig een land of gebied is, wordt aangegeven met een kleur (zie www.nederlandwereldwijd.nl). Voor ‘oranje’ landen (ernstige veiligheidsrisico’s) is het advies: reis hier alleen naartoe als het echt noodzakelijk is. Voor ‘rode’ landen (zeer ernstige veiligheidsrisico’s) is het advies: reis hier niet naartoe. Ook het risico dat een ‘geel’ land tijdens het vakantieverblijf ‘oranje’ wordt, is een reële mogelijkheid waar ouders rekening mee moeten houden.
  • Gaan ouders met kinderen op reis naar een land met kleurcode oranje of rood, dan moeten zij bij terugkeer twee weken in quarantaine. Dit is niet toegestaan onder schooltijd. Dit betekent dat ouders rekening moeten houden met de quarantaineperiode bij het plannen van de terugreis. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven niet in quarantaine (als ouders wel in quarantaine moeten, zijn ze wel verantwoordelijk om te zorgen dat hun kind(eren) op school zijn). 
  • Zijn kinderen i.v.m. quarantaine na de vakantie niet op school, dan is er sprake van luxeverzuim en wordt proces-verbaal opgemaakt. Uiteraard dient afwezigheid vanwege andere ongeoorloofde redenen ook gemeld te worden. Mocht er sprake zijn van een medische oorzaak waardoor een kind toch nog niet naar school zou kunnen komen (bijv. een onderliggende aandoening), moet de leerling worden aangemeld bij de GGD. De schoolarts kan afstemmen met de behandelend arts of het nodig is dat het kind thuisblijft.
  • Zoals altijd geldt: verlofaanvragen mogen niet worden toegekend voor de eerste twee weken van het schooljaar (m.u.v. duidelijke overmachtsituaties zoals een uitvaart van een nabij familielid). Vakanties, familiebezoek, uitgestelde reizen i.v.m. corona enzovoort vallen niet onder overmacht. Bij twijfel: overleg met leerplicht.

naar boven

Scholen

De scholen en kinderopvang zijn weer open. Ook zijn er meer mogelijkheden om buiten te sporten. Het wordt dus weer drukker op straat. Geef elkaar de ruimte en de tijd in het verkeer. Juist nu we anderhalve meter afstand moeten houden. Zo komt iedereen veilig op z’n bestemming. Lees hier meer over in dit nieuwsbericht.

Iedereen weer naar school

Scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn vanaf 2 juni weer open. Leerlingen en onderwijspersoneel houden 1,5 meter afstand. Dat betekent mogelijk dat in de praktijk niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.

Kinderen in het basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school.


naar boven

Kinderopvang

De kinderopvang is sinds 11 mei weer open. Sinds 8 juni is ook de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. De kinderopvang en BSO volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor een vergoeding van het Rijk voor de eigen ouderbijdrage. Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeente, krijgen de eigen bijdrage via de kinderopvangorganisatie (via de gemeente van het Rijk) vergoed. Dit geldt voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of de peuterspeelzaal.
De vergoeding eigen ouderbijdrage gaat over de periode van 16 maart tot en met 8 juni 2020.

Wilt u meer weten over de maatregelen? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs


naar boven

Leerlingenvervoer

Omdat de scholen weer open zijn, is het leerlingenvervoer weer volledig gestart volgens de aangeleverde protocollen.


naar boven

Stichting Leergeld

In deze moeilijke tijd, als kinderen thuis moeten werken voor school, is een computer of laptop onmisbaar in huis. Ouders kunnen voor hun kinderen van 0 tot 18 jaar bij Stichting Leergeld een aanvraag doen als er te weinig geld is. Stichting Leergeld kan ook helpen als uw gezin geen geld heeft voor sport, verjaardagen, uitjes en muziek- of zwemles. Voor meer informatie zie www.leergeldhouten.nl.

Print Icoon printen