Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sport, cultuur en vrije tijd

Sport cultuur en vrijetijd

De coronacrisis raakt ook sportclubs en culturele instellingen. Door verschillende regelingen proberen de gemeente Houten en het kabinet de sport- en cultuurwereld te helpen. Op deze pagina leest u meer over deze regelingen en over andere gevolgen van de coronamaatregelen voor sport, cultuur en vrije tijd.


naar boven

Culturele activiteiten binnen en buiten

Update 1 juli 2020

Wat mag wel en niet vanaf 1 juli?

Kinderen en volwassenen (professionals en amateurkunstbeoefenaars) mogen alle vormen van kunst beoefenen, repeteren, optreden en bekijken. Hier gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten binnen of buiten. Voor een aantal specifieke situaties zijn uitzonderingen gemaakt. Hieronder treft u het overzicht aan.

Algemene regels vanaf 1 juli

Binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen*
 • Er wordt aan elke deelnemer een vaste plaats toegewezen
 • Maximaal 100 personen per ruimte (exclusief personeel)
 • Er is geen maximumaantal personen als naast de 1,5 meter afstand en toewijzen van een vaste plaats ook vooraf een reservering en gezondheidscheck wordt gedaan
 • In winkels, musea, bibliotheken en andere locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel. Locaties zorgen zelf voor naleving ervan. Er geldt geen maximumaantal personen

Buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen*
 • Als er sprake is van vaste plaatsen, reservering en gezondheidscheck, dan is er geen maximum aan het aantal mensen
 • Als er géén sprake is van vaste plaatsen, reservering of gezondheidscheck dan zijn maximaal 250 mensen toegestaan
 • Op locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel, er geldt geen maximumaantal personen

*Let op: als de ruimte te klein is om de afstand van 1,5 meter toe te passen, dan moet de groep worden verkleind of is een grotere ruimte nodig.

Uitzonderingen

 • Kinderen tot 18 jaar hoeven geen afstand te houden
 • Bij bepaalde activiteiten is contact noodzakelijk en geldt de 1,5 meter afstand alleen voor zover dat mogelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan acteren of dansen. Voor en na de activiteit wel 1,5 meter afstand houden, ook tijdens het kijken en in de kleedkamer.

Voor dans, zang en blaasinstrumenten zijn er aanvullende protocollen. Ook zijn er mogelijkheden voor alternatieve (buiten)locaties. Lees hier meer

naar boven

Het organiseren van een zomeractiviteit voor jeugd in Houten!

De zomervakantie komt er aan. Door het coronavirus blijven waarschijnlijk meer gezinnen thuis in Houten.  Met de versoepeling van de maatregelen, kunnen er gelukkig - zeker voor de jeugd - weer activiteiten worden georganiseerd. Heeft u plannen om iets te organiseren voor kinderen of jongeren? We stellen dat erg op prijs! We geven u nog wat tips mee voor de organisatie. Hieronder staan ze voor u op een rij.

Vraagt u zich af, voordat u een activiteit organiseert:

Heeft u geen geschikte locatie gevonden? Mail verhuur@houten.nl De gemeente denkt dan met u mee of er alternatieven zijn op sportvelden of in sporthallen/gymzalen. Voor activiteiten voor jeugd kunnen deze ter beschikking worden gesteld.

Houdt u er rekening mee dat:

 • Er voldoende toezicht is bij uw activiteit.
 • Er geen (grote) gevolgen zijn voor de verkeerssituatie, het parkeren, en/of de  verkeersveiligheid.
 • Er geen overlast ontstaat voor de wijk/ buurt. Informeer de buurt en/of betrek ze bij de activiteit.
 • Wanneer u gebruik maakt van een locatie van de gemeente (sportveld/ sporthal) dit alleen mogelijk is tijdens de zomervakantie van 20 juli tot en met 28 augustus 2020, op maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur. 
 • U activiteiten die plaatsvinden op locatie van de gemeente tijdig aanvraagt bij de gemeente (verhuur@houten.nl).
 • Organisatoren na akkoord van de afdeling verhuur, de sleutel bij de balie van het gemeentehuis kunnen ophalen. Zij houden zich aan de maatregelen/protocollen die bij de bevestigingsmail worden meegestuurd.

Meld uw activiteit op ‘Uit in Houten’

Om veel inwoners te bereiken kunt u uw activiteit (die openstaat voor iedereen) aanmelden bij www.uitinhouten.nl. Deze krijgt dan een plek op de website. Een selectie van activiteiten  wordt vermeld in de Uit-ladder in ’t Houtens Nieuws. Ook volgen er berichten via sociale media, zoals facebook. Stuur uw activiteit vóór  woensdag - voor plaatsing op vrijdag - per e-mail naar uitinhouten@aandeslinger.nl. Vermeld: de titel van de activiteit, locatie, datum en tijdstip(pen), de eventuele kosten en hoe men aan kan melden (met link naar website voor meer informatie). Stuur indien beschikbaar een foto (.JPG) mee. De redactie van UitinHouten.nl zorgt ervoor dat uw activiteit op de zomerpagina ‘Zomervakantie jeugd’  komt te staan. 

Goed om te weten

Houd er rekening mee dat een bepaalde ruimte in eerste instantie akkoord is, maar dat kan blijken dat er toch naar een andere oplossing gezocht moet worden. Dit, omdat vanaf 1 juli a.s. bepaalde evenementen ook weer mogen en er nog geen zicht op is welke organisatoren alsnog hun evenement willen organiseren en zo ja op welke datum en welke locatie.


Sporten

update 1 juli 2020

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. De Vereniging Sport en Gemeenten heeft samen met NOC*NSF het protocol verantwoord sporten aangepast. De laatste versie vindt u op https://nocnsf.nl/sportprotocol.
 • Binnensportaccommodaties waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Nadere eisen ten aanzien van de binnensport staan in de handreiking die naar de sportsector is gestuurd. De gemeente Houten stelt vanaf 6 juli 2020 een gedeelte van de accommodaties open. Lees hier meer informatie.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toiletten zijn open. Het gebruik van de douches wordt afgeraden. Het advies is om thuis te douchen.
 • Toeschouwers zijn bij trainingen toegestaan, maar denk om de 1,5 meter afstand.
 • Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

U begrijpt dat deze versoepeling veilig en gecoördineerd moet gebeuren. Indien mogelijk en wenselijk kan er in de buitenruimte gesport blijven worden. Het is noodzakelijk om deze sportactiviteiten in de openbare ruimte te blijven aanmelden bij sportmakelaar@sportpunthouten.nl 

Lees hier meer informatie over wedstrijden, toernooien en zwemmen

Binnensport

Een deel van de sporthallen en gymzalen gaat per 6 juli 2020 weer open. Het betreft de sporthallen De Kruisboog, De Molenwiek en De Slinger, en de gymzalen Julianastraat, Klavertje Vier, De Vlinder, Limes, De Plantage en Ridderspoor.

Wilt u een ruimte reserveren? Kijk dan op de pagina Verhuur accommodaties.

Per 1 juli open gaan voor gebruik van de verenigingen en individuele sporters gaat niet lukken. De definitieve handreiking vanuit de VSG is pas 29 juni 2020 eind van de middag binnengekomen en het vergt de nodige voorbereiding om te voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn. Indien u gebruik maakt van de gemeentelijke binnensportaccommodaties bent u verplicht zich te houden aan de toegangsregels. Lees hier meer over in het protocol binnensport Gemeente Houten.

In aanvulling op het protocol verantwoord sporten heeft de VSG een handreiking opgesteld voor de meer technische aspecten van het verantwoord en veilig openstellen van binnensportaccommodaties: https://sportengemeenten.nl/update-sport-en-covid-19-voorbereiding-openstelling-binnensport/ 

Bent u een binnensportvereniging en blijft u sporten op een sportpark dan wordt vanaf 6 juli hiervoor de huur in rekening gebracht. Wilt u sporten in de openbare ruimte? Stem dan de plannen af met de sportmakelaar (met name locatie). U kunt mailen naar: sportmakelaar@sportpunthouten.nl.

Tevens moet er een melding worden gedaan bij de gemeente (gemeentehuis@houten.nl). Zo willen we naast de behoefte ook de mogelijkheden van het gebruik van de openbare ruimte in beeld krijgen. En we willen natuurlijk voorkomen dat het op sommige plekken te druk wordt. Op de website van Sportpunt Houten kunt u checken welke ruimtes in de openbare ruimte al gebruikt worden.

Wat doen sportaccommodaties/ sport-/ dansscholen en fitnesscentra met eigen locaties?

 • De algemeen geldende voorwaarden en richtlijnen voor openstelling van sportscholen en fitnesscentra zijn nader vormgegeven in het protocol en handreikingen van NL Actief, brancheorganisatie voor ondernemende sportaanbieders. U bent zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Er hoeft geen melding ingediend te worden bij de gemeente
 • Overige exploitanten hoeven geen melding te doen bij de gemeente. U bent zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.

Bij het actualiseren van de protocollen is gekeken naar de formulering van de afstandseis tijdens sportbeoefening en de toegestane aantallen in en op sportaccommodaties en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.

Sportkoepel NOC*NSF heeft diverse checklists gemaakt die aanbieders/exploitanten kunnen hanteren bij het inrichten en gereedmaken van hun accommodaties conform de richtlijnen. Zie de checklists op de website van NOC*NSF.


naar boven

Lokale economische hulpmaatregelen

Ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties en verenigingen in Houten worstelen in deze tijden van corona met verlies van omzet en extra kosten. De gemeente wil hen helpen en komt met een aantal lokale economische hulpmaatregelen.


naar boven

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren uitgebreid

De Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren is gesloten. De Tegemoetkoming Vaste Lasten is het vervolg op de TOGS.


naar boven

Evenementen na 1juli

Het landelijke verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op anderhalve meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn. U kunt contact opnemen met de afdeling Vergunningen voor meer informatie via het telefoonnummer 030 – 63 92 611, of via omgevingsloket@houten.nl


naar boven

Speeltuin, kinderboerderij

Buitenwereld is sinds 3 juni beperkt open voor publiek. Sinds 1 juli mogen er 250 bezoekers op het terrein en de maximale verblijfsduur is opgeheven.

Op zonnige dagen wordt via de facebook pagina vermeld als maximaal aantal bezoeker is bereikt. Openingstijden van woe t/m zondag van 13.00 – 17.00 uur. Kinderboerderij tot 16.00 uur.

Print Icoon printen