Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Sport, cultuur en vrije tijd

Sport cultuur en vrijetijd

De coronacrisis raakt ook sportclubs en culturele instellingen. Door verschillende regelingen proberen de gemeente Houten en het kabinet de sport- en cultuurwereld te helpen. Op deze pagina leest u meer over deze regelingen en over andere gevolgen van de coronamaatregelen voor sport, cultuur en vrije tijd.


naar boven

De bibliotheek, bioscopen, theater en culturele activiteiten 

De bibliotheek is sinds 25 mei weer open. Er gelden wel beperkingen. Zie https://www.bibliotheeklekijssel.nl/ voor de meest actuele informatie.

Bioscopen en culturele instellingen zoals het theater mogen per 1 juni open. Dit onder de volgende voorwaarden:

  • Er is een maximum van 30 mensen per zaal.
  • Er moet anderhalve meter afstand worden gehouden.
  • Bezoekers moeten reserveren of zich aanmelden
  • Vooraf vindt een check plaats om in te schatten of er risico’s zijn.

Ook mogen er, met een aantal beperkingen, binnen weer culturele activiteiten en lessen worden georganiseerd. Lees hier de informatie over wat de mogelijkheden zijn.


naar boven

Sporten voor kinderen en jongeren

Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij vanaf 29 april weer in de buitenlucht in georganiseerd verband mogen trainen. Het blijft bij onderlinge potjes en trainingen. Officiële wedstrijden zouden leiden tot reizen, meer contacten en dus een hoger risico op verspreiding van het virus.

Voor jongeren in de middelbare schoolleeftijd, 13 tot en met 18 jaar, geldt dat zij ook meer ruimte krijgen om georganiseerd te sporten in de buitenlucht, zowel op buitensportaccommodaties als in de openbare ruimte. Hierbij geldt nadrukkelijk dat de sporters 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Ook hier zijn officiële wedstrijden niet mogelijk.

Sanitaire faciliteiten, kleedkamers en kantines bij sportclubs blijven nog gesloten. Ook is het niet de bedoeling dat ouders langs de lijn staan.

Bij de sportactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar moeten de landelijke richtlijnen en maatregelen worden gevolgd. De gemeente heeft de sportverenigingen in Houten informatie gestuurd met instructies, om zo snel mogelijk op een veilige manier met het sporten in de buitenlucht te kunnen starten. Informeer bij de sportvereniging van uw kind, hoe die dit gaat organiseren.


naar boven

Georganiseerd sporten en bewegen voor jeugd t/m 18 jaar in de openbare ruimte

Heeft u plannen om buiten, in de openbare ruimte, sportieve activiteiten voor kinderen en/of jongeren te organiseren? Stem uw idee eerst af met de sportmakelaar.

Georganiseerd en ongeorganiseerd sporten en bewegen vanaf 19  jaar in de openbare ruimte.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om in hardloop-, wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. U hoeft dit niet te melden. Wel vragen wij u er rekening mee te houden dat er al gesport wordt door de jeugd op een aantal locaties in de openbare ruimte (kijk hiervoor op: www.sportpunthouten.nl).

Verenigingen die hun thuislocatie hebben op een sportpark en die willen starten met het georganiseerd sporten vanaf 19 jaar kunnen hiermee direct starten. U hoeft geen melding te doen.

Voor volwassenen vanaf 19 jaar die georganiseerd buiten willen sporten in de openbare ruimte geldt het volgende:

Houdt u er rekening mee dat er al gesport wordt door de jeugd op een aantal locaties in de openbare ruimte (zie hiervoor de website van Sportpunt Houten). Wilt u een specifieke locatie gebruiken, stem dit dan af met de sportmakelaar. Zo kunnen we zorgvuldig kijken welke locaties geschikt zijn en voorkomen we drukte op bepaalde plekken en tijdstippen. Daarna meldt u uw activiteit bij: gemeentehuis@houten.nl.

U geeft u hierbij aan:

  • wie van de vereniging/sportaanbieder de coördinator is (email en 06-nummer);
  • wanneer de activiteiten starten, op welke locatie, welke tijden en dat er afstemming met de sportmakelaar is geweest.

U krijgt van de gemeente een ontvangstbevestiging van uw melding. Bij controle moet u de ontvangstbevestiging van de melding van uw activiteit of een kopie hiervan op verzoek kunnen tonen.. Uiteraard verwachten wij dat u alles organiseert binnen de eisen van het protocol: https://nocnsf.nl/sportprotocol


naar boven

Lokale economische hulpmaatregelen

Ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties en verenigingen in Houten worstelen in deze tijden van corona met verlies van omzet en extra kosten. De gemeente wil hen helpen en komt met een aantal lokale economische hulpmaatregelen.


naar boven

Regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren uitgebreid

De landelijke Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is uitgebreid. Ook andere sectoren kunnen nu een eenmalige tegemoetkoming van €4.000 krijgen.

Deze ondersteuning is hierdoor nu ook beschikbaar voor culturele instellingen, sportclubs, sportevenementen en bijvoorbeeld fitnessclubs. U kunt tot vrijdag 26 juni 2020 om 17.00 uur een aanvraag indienen op de website van de RVO. U ontvangt de tegemoetkoming zo snel mogelijk nadat u de aanvraag hebt ingediend.


naar boven

Kosteloos annuleren zaalreserveringen

De gemeentelijke sporthallen en gymzalen blijven vooralsnog tot 1 september gesloten voor verhuur aan sportverenigingen en particulieren. Als daar op korte termijn verandering in komt, berichten we daar over. Vanaf 1 juni zijn de mogelijkheden om culturele activiteiten te beoefenen verruimd. Lees de informatie over wat de mogelijkheden zijn.

De gemaakte (incidentele) reserveringen tot en met 1 juni 2020 zijn door de gemeente kosteloos geannuleerd. Op dit moment nemen wij tot nadere berichtgeving voor indoor sportaccommodaties geen nieuwe reserveringen aan. De gemeente zoekt uit welke tegemoetkomingen er zijn voor langjarige huurcontracten (o.a. commerciële accommodaties en sportverenigingen). Betrokken organisaties krijgen hierover bericht.


naar boven

Evenementen

Het huidige verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht is verlengd tot 1 september 2020. Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten zijn verboden tot en met 19 mei.

Hebt u vragen over een evenement? Neem dan contact op met de organisatie van dat evenement.


naar boven

Speeltuin, kinderboerderij

Speeltuin en kinderboerderij Buitenwereld is tot nader order gesloten. Kijk op de website van Buitenwereld voor actuele informatie.

Print Icoon printen