Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om zich te laten testen bij de GGD. In heel Nederland is het aantal testlocaties van de GGD’en uitgebreid tot ruim 80. Is er sprake van een besmetting met het coronavirus dan start de GGD een bron- en contactonderzoek. Ook na 1 juni blijft het opvolgen van de hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel door alle Nederlanders van groot belang, naast uitgebreid testen en traceren.


Flyers (financiële) Hulp voor gezinnen

Ook in deze tijd staan er veel organisaties klaar om de helpende hand te bieden aan ouders, kinderen en jongeren. Heb je vragen of (financiële) hulp nodig? Bekijk de flyers:


naar boven

Stichting Sociaal Team Houten

Het Sociaal Team Houten is telefonisch en per mail bereikbaar. Het loket van het Sociaal Team is gesloten. U kunt via mail en voicemail uw vraag en telefoonnummer achterlaten. Mail uw vraag en telefoonnummer naar info@sociaalteamhouten.nl. Of spreek uw vraag en telefoonnummer in op de voicemail van 06 2945 8469. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk en in principe dezelfde dag terug.


naar boven

Wmo-voorzieningen

Huishoudelijke Ondersteuning

De Huishoudelijke Ondersteuning blijft zo goed als mogelijk doorgaan en volgt de richtlijnen van het RIVM. Wanneer u of iemand uit uw gezin verkouden is, vragen we u contact op te nemen met uw zorgaanbieder.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats via (beeld)bellen. Als het nodig is, gaan aanbieders op huisbezoek.

Dagbesteding/dagopvang

De dagbestedingslocaties zijn conform de RIVM-richtlijn gesloten. De zorgaanbieders proberen wel een alternatief aanbod aan te bieden. Neem hiervoor contact op met uw zorgaanbieder.

Hulpmiddelen

Onze hulpmiddelenleverancier volgt de richtlijnen van het RIVM. Bestaande cliënten krijgen bij een calamiteit de service en reparatie op hun elektrische rolstoel of scootmobiel zoals gebruikelijk.


naar boven

Jeugdhulp

Wanneer uw gezin of uw kind jeugdhulp ontvangt via een jeugdhulpaanbieder, zal die zoveel als mogelijk doorgaan met zorg bieden. Ambulante hulp vindt in een andere vorm plaats, bijvoorbeeld telefonisch of door beeldbellen. Ook kan het zijn dat uw kind een vorm van groepsbehandeling/ dagbehandeling en/of dagbesteding volgt. De meeste locaties zijn op dit moment gesloten. De reguliere behandeling is tijdelijk gestopt. Als behandeling echt noodzakelijk is, overleg met uw zorgaanbieder of er een andere manier van ondersteuning mogelijk is.

Heeft u zorgen over uw kind? En ontvangt u geen (extra) ondersteuning ook al heeft u het gevraagd? Als de situatie verergert en de veiligheid in gevaar komt, overleg dan met het Sociaal Team Houten. U kunt ook direct een beroep doen op Veilig Thuis voor advies of een melding.


naar boven

Jeugdgezondheidszorg

De GGD is erg druk met alle vragen rondom het coronavirus. Dit vraagt extra inzet van alle artsen en verpleegkundigen die werken voor de GGD, dus ook van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.

De CJG- en zorgprofessionals werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het CJG is op de volgende manieren bereikbaar:

 • Telefonisch via 06-46000775 U kunt een voicemailbericht met uw vraag en telefoonnummer achterlaten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Voor alle vragen rondom de JGZ kunt u bellen met 033-4600046 
 • U kunt ook uw vraag en telefoonnummer mailen naar info@cjghouten.nl
   
 • Website jeugdgezondheidszorg Houten

Centrum voor jeugd en gezin

De CJG- en zorgprofessionals werken zoveel mogelijk vanuit huis. Het CJG is op de volgende manieren bereikbaar:

 • Telefonisch via 06-46000775 U kunt een voicemailbericht met uw vraag en telefoonnummer achterlaten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
 • U kunt ook uw vraag en telefoonnummer mailen naar info@cjghouten.nl
   
 • Website www.cjghouten.nl

Consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar

De GGD is erg druk met alle vragen rondom het coronavirus. Dit vraagt extra inzet van alle artsen en verpleegkundigen die werken voor de GGD, dus ook van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.

De onderzoeken van zuigelingen van 0-2 jaar gaan wel door. Behalve het onderzoek rond de leeftijd van 6,5 maand. Daarmee zorgen we dat de kinderen hun vaccinaties op tijd ontvangen en dat ze zijn beschermd tegen infectieziekten in het rijksvaccinatieprogramma.

De onderzoeken en vaccinaties van de peuters van 2-4 jaar gaan niet door. Voor deze kinderen krijgt u later een uitnodiging. De vaccinatie kan zonder risico een half jaar worden uitgesteld. Inloopspreekuren op de locaties gaan door.

Kom NIET naar het consultatiebureau als uw kind last heeft van:

 • flinke verkoudheid,
 • hoesten,
 • benauwdheid of
 • koorts boven de 38,5 graden.

Of als u last heeft van:

 • neusverkoudheid,
 • hoesten,
 • keelpijn of
 • koorts boven de 38 graden.

Komt u alléén met uw kind naar onze afspraken. Dus zonder broertjes en zusjes en de tweede ouder.

Het RIVM stelt alle vaccinaties die in grotere groepen worden gegeven uit. Deze maatregel geldt voor heel Nederland. Ook deze vaccinaties kunnen zonder risico een half jaar uitgesteld worden. U krijgt later dit jaar een nieuwe uitnodiging.


Meld- en Adviespunt Bezorgd Regio Utrecht

Het Meld- en Adviespunt van de GGD is er voor sociaal kwetsbare mensen die vaak veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling. Bij het Meld- en Adviespunt kunt u een melding maken van iemand met verward gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat.

Het is druk aan de telefoon. We vragen u meldingen voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd te doen via e-mail: meldpunt@ggdru.nl.

U kunt ook het formulier op de website gebruiken.

Print Icoon printen