Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Zorg en gezondheid

Zorg en gezondheid

Gevolgen van het coronavirus voor zorg en gezondheid, per onderwerp:

Ook in deze tijd staan er veel organisaties klaar om de helpende hand te bieden aan ouders, kinderen en jongeren. Heb je vragen of (financiële) hulp nodig? Bekijk de flyers:


naar boven

Sociaal loket/ Sociaal team

Het Sociaal Team Houten en het Sociaal Loket Houten zijn telefonisch en per mail bereikbaar. Als het noodzakelijk is, kunnen we een fysieke afspraak plannen.

Sociaal Loket

Het Sociaal Loket Houten is telefonisch en per mail bereikbaar. Als het noodzakelijk is, kunnen we een fysieke afspraak plannen. Hiervoor kunt u niet langslopen bij de balie, de afspraak dient telefonisch gemaakt te worden. Voor vragen op het gebied van werk, inkomen en schulden zijn op dinsdag, donderdag en vrijdag de WIL-generalisten aanwezig (telefonisch of op afspraak op kantoor).

 • U kunt uw vraag en telefoonnummer mailen naar info@sociaallokethouten.nl, u wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld.
 • U kunt bellen naar: 030 - 6392611 (gemeente Houten), u kunt vragen naar het Sociaal Loket of de WIL-generalisten. U wordt dan zo mogelijk dezelfde dag nog teruggebeld.

Ter bescherming van uw en onze gezondheid werken onze zorgprofessionals zoveel als mogelijk vanuit huis. Daarnaast zullen, indien nodig, sommige afspraken ook weer fysiek kunnen plaatsvinden. De zorgprofessional weegt dit samen met u af en beoordeelt dit op basis van de informatie die u deelt. Voorwaarde hierbij is in ieder geval dat zowel de professional (en eventuele andere personen) als u zelf zonder gezondheidsklachten zijn. De zorgprofessional zal daarom vooraf altijd informeren naar gezondheidsklachten bij u of uw huisgenoten. In principe wordt er zoveel als mogelijk op locatie (en niet bij u thuis) afgesproken. De zorgprofessional is gewoon bereikbaar op haar of zijn 06-nummer op de werkdagen die bij u bekend zijn.

Sociaal Team

 • U kunt via mail en voicemail uw vraag en telefoonnummer achterlaten. U wordt dan z.s.m. en in principe dezelfde dag teruggebeld.
 • U kunt uw vraag en telefoonnummer mailen naar info@sociaalteamhouten.nl
 • Of u kunt uw vraag en telefoonnummer inspreken op de voicemail van
  06 2945 8469

Wij zijn telefonisch en per mail bereikbaar op de tijden zoals u van ons gewend bent: van 9.00 tot 12.00 uur.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot 1 september 2020 en worden naar aanleiding van nieuwe actualiteit geüpdatet.


naar boven

Wmo-voorzieningen

Huishoudelijke Ondersteuning

De Huishoudelijke Ondersteuning blijft zo goed als mogelijk doorgaan en volgt de richtlijnen van het RIVM. Wanneer u of iemand uit uw gezin verkouden is, vragen we u contact op te nemen met uw zorgaanbieder.

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding wordt ook weer in fysieke vorm opgestart maar kan ook nog plaatsvinden via (beeld)bellen. Als het nodig is, gaan aanbieders op huisbezoek.

Dagbesteding/dagopvang

De meeste dagbestedingslocaties zijn weer open. Om het zo veilig mogelijk te houden worden de RIVM richtlijnen gevolgd. Met betrekking tot de 1,5 meter afstand te houden is er per locatie gekeken naar de mogelijkheden voor het ontvangen van deelnemers. De zorgaanbieders maken met de deelnemers afspraken over wanneer ze naar de dagbestedingslocaties kunnen. Ook hierbij geldt, blijf bij gezondheidsklachten thuis. Neem hiervoor contact op met uw zorgaanbieder.

Hulpmiddelen

Onze hulpmiddelenleverancier volgt de richtlijnen van het RIVM. Bestaande cliënten krijgen bij een calamiteit de service en reparatie op hun elektrische rolstoel of scootmobiel zoals gebruikelijk.


naar boven

Jeugdhulp

Wanneer uw gezin of uw kind jeugdhulp ontvangt via een jeugdhulpaanbieder, zal die zoveel als mogelijk doorgaan met zorg bieden. De meeste vormen van zorg worden langzaamaan weer opgestart. Met u wordt overlegd of het passend en mogelijk is om de ambulante hulp voorlopig vorm telefonisch en/of online (dmv beeldbellen) vorm te blijven geven. Of dat er weer fysieke afspraken/ ontmoetingen plaatsvinden. De verschillende vormen van groepsbehandeling/ dagbehandeling en/of dagbesteding zijn ook weer opgestart. In overleg wordt gekeken in welke vorm en welke groepssamenstelling/ -grootte dit plaats kan vinden.

Heeft u vragen over de hulp die u geboden krijgt overleg dan met de zorgaanbieder. Komt u hier niet uit; overleg dan met uw contactpersoon van het sociaal team en/of uw verwijzer (huisarts/ jeugdarts).

Heeft u zorgen over uw kind? En ontvangt u geen (extra) ondersteuning ook al heeft u het gevraagd? Als de situatie verergert en de veiligheid in gevaar komt, overleg dan met het Sociaal Team Houten. U kunt ook direct een beroep doen op Veilig Thuis voor advies of een melding.


naar boven

Jeugdgezondheidszorg

De GGD is erg druk met alle vragen rondom het coronavirus. Dit vraagt extra inzet van alle artsen en verpleegkundigen die werken voor de GGD, dus ook van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.

De GGD-professionals werken zoveel mogelijk vanuit huis. De GGD is op de volgende manieren bereikbaar:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Ouders en jongeren kunnen bij het CJG terecht met vragen over opvoeding en opgroeien. Er wordt begeleiding geboden een meegedacht over welke hulp het best passend is.

De CJG professionals werken volgens de richtlijnen van het RIVM en de gemeente. Er wordt nog vanuit huis gewerkt maar waar mogelijk en/of nodig worden ook weer fysieke afspraken gemaakt bij u thuis of op de school van uw kind. Ook kan er indien nodig een afspraak op het gemeentehuis worden gepland. Ook trainingen (waaronder kinderen in echtscheidingssituaties (KIES)) gaan weer van start. Er kan worden aangemeld voor de KIES-training van september (via mail/ app of telefoon).     

Het CJG is op de volgende manieren bereikbaar:

 • Telefonisch via 06-46000775 U kunt een voicemailbericht met uw vraag en telefoonnummer achterlaten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.
 • Met een appbericht via 06-46000775. Wij berichten u zo spoedig mogelijk terug.
 • U kunt ook uw vraag en telefoonnummer mailen naar info@cjghouten.nl
 • Website www.cjghouten.nl

naar boven

Consultatiebureau voor kinderen van 0-4 jaar

De onderzoeken van de zuigelingen van 0 tot 2 jaar gaan wel door, behalve het onderzoek rond de leeftijd van 6,5 maand. Daarmee zorgen we dat de kinderen van deze leeftijd hun vaccinaties op tijd ontvangen en worden beschermd tegen infectieziekten die in het rijksvaccinatieprogramma zitten.

In het onderzoek doen we het hoogstnoodzakelijke om het fysiek contact zo kort mogelijk te houden. Bij vragen/adviezen gebeurt dit telefonisch.
Ook het huisbezoek dat we normaal gesproken afleggen als uw kindje 2 weken oud is, doen we telefonisch. Voor wegen wordt u verzocht naar onze locaties te komen.

Als uw kind 2 jaar en 3 maanden is, krijgt u een telefonisch contactmoment. 
Het contactmoment bij 3 jaar wordt overgeslagen. Wilt u toch een contactmoment? Dan kunt u bellen met 033-460 00 46. Dit doen we zoveel mogelijk telefonisch en zonodig op onze locaties.
Voor het contactmoment van 3 jaar en 9 maanden krijgt u een uitnodiging. Dit is alleen voor een oogonderzoek en de vaccinatie. Dit kan uiterlijk tot uw kind 4 jaar en 3 maanden is.

Inloopspreekuren

De inloopspreekuren op de locaties gaan sinds 26 maart niet meer door vanwege het coronavirus. 

Kom NIET naar het consultatiebureau als:

Kom NIET naar het consultatiebureau als één van uw gezinsleden koorts of bevestigde corona heeft en/of:

Uw kind last heeft van: Of als u last heeft van:
 
 • flinke neusverkoudheid
 • hoesten
 • benauwdheid of
 • koorts boven de 38,5 graden
 
 
 • neusverkoudheid
 • hoesten
 • keelpijn of
 • koorts boven de 38 graden
 

Kom met 1 ouder en zonder broertjes en zusjes naar al onze afspraken.


naar boven

Vaccinaties voor kinderen vanaf 4 jaar

HPV

In september vindt de tweede HPV-vaccinatie plaats voor de meisjes geboren in 2007 die in maart hun eerste HPV-vaccinatie hebben gehad. Ook meisjes geboren in 2006 die hun eerste HPV-vaccinatie hebben gekregen vanaf najaar 2019, en nog niet hun tweede HPV-vaccinatie hebben ontvangen, worden uitgenodigd. Het RIVM verstuurt de uitnodigingen hiervoor eind augustus 2020.

DTP/BMR

De groepsvaccinaties van DTP/BMR voor de kinderen geboren in 2011 vinden plaats vanaf oktober tot en met december 2020. Het RIVM verstuurt hiervoor de uitnodigingen.

Meningokokken

In het voorjaar 2020 zijn alle jongeren geboren in 2006 uitgenodigd voor de meningokokken-vaccinatie ACWY. In september 2020 worden alle jongeren opgeroepen geboren in 2001 t/m 2006 die hun meningokokken vaccinatie ACWY hebben gemist.

Vragen? Mail naar jeugdvaccinaties@ggdru.nl


naar boven

Onderzoeken in het onderwijs

Kinderen van 4-12 jaar in het basisonderwijs

De onderzoeken van groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs zijn aangepast. Ouders van leerlingen die het betreft hebben een brief of een uitnodiging van de GGD ontvangen. De onderzoeken (controles) op indicatie zijn vanaf juni weer hervat met waar nodig kort fysiek contact.

Als u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter en hierover een vraag voor ons heeft, kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.

Kinderen in het speciaal onderwijs

De meeste onderzoeken zijn niet doorgegaan. Alleen bepaalde onderzoeken (controles) op indicatie en onderzoeken die gestart waren en nog moesten worden afgerond, zijn hervat.

Indien u of de jeugdarts een afspraak noodzakelijk vindt, kan u contact met ons opnemen of ontvangt u een nieuwe uitnodiging op een later tijdstip.

Jongeren van 12-18 jaar in het voortgezet onderwijs

De onderzoeken van klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs zijn in de periode van mei tot juni in aangepaste vorm aangeboden. Dat wil zeggen dat jongeren de vragenlijst thuis hebben ingevuld. Als er reden voor was, is er daarna telefonisch of via de mail of app contact gezocht.

Als u zich zorgen maakt over uw zoon of dochter en hierover een vraag voor ons heeft, kunt u contact met ons opnemen via 033-460 00 46 of jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl.


Meld- en Adviespunt Bezorgd Regio Utrecht

Het Meld- en Adviespunt van de GGD is er voor sociaal kwetsbare mensen die vaak veel problemen hebben, zoals verslaving, schulden, verwardheid of vervuiling. Bij het Meld- en Adviespunt kunt u een melding maken van iemand met verward gedrag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat.

Het is druk aan de telefoon. We vragen u meldingen voor het Meld- en Adviespunt Bezorgd te doen via e-mail: meldpunt@ggdru.nl.

U kunt ook het formulier op de website gebruiken.

Print Icoon printen