Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vraag en antwoord: crisisnoodopvang vluchtelingen in sporthal De Wetering

Algemene vragen

De vluchtelingen zijn op dinsdag 13 oktober om 14.00 uur in vier bussen naar Leek vertrokken. Zij zijn uitgezwaaid door hulpverleners, vrijwilligers, en medewerkers van de gemeente.

De vluchtelingen zijn op dinsdag 13 oktober naar de crisisnoodopvang in Leek vertrokken. Hier worden zij voor minimaal 72 uur opgevangen.

Het is niet mogelijk om specifiek voor de Houtense vluchtelingen geld te doneren, daarvoor zijn ze hier ook te kort. U kunt wel terecht bij Vluchtelingenwerk Midden Nederland. VluchtelingenWerk Midden-Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie die is aangesloten bij VluchtelingenWerk Nederland. Zij behartigen de belangen van en ondersteunen asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Utrecht, Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek. Kijk voor meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl/middennederland

Als uw vraag niet tussen deze vraag- en antwoordlijst staat, kunt u gebruik maken van ons contactformulier. Daarnaast kun u bellen naar het algemene nummer van de gemeente 030 63 92 611.

Het COA vergoedt de opvang van de vluchtelingen.

De spullen die zijn ingezameld door de Welkomwinkel in Houten en zijn uitgekozen door de vluchtelingen gaan mee naar de nieuwe locatie.  De Welkomwinkel is vanaf maandag 12 oktober 18.00 uur gesloten. Er kunnen geen spullen meer gebracht worden. De spullen die overblijven gaan naar het goede doel, zoals de kledingbank.

Op dit moment is er landelijk behoefte aan verschillende soorten vluchtelingenopvang. Niet al deze vormen van opvang zijn op dit moment relevant voor Houten:

  • Crisisnoodopvang van asielzoekers gaat om tijdelijke opvang van maximaal 72 uur, als overbrugging voordat ze terecht kunnen in andere vormen van opvang waar het COA mee bezig is. De gemeente bepaalt zelf of na 72 uur de crisisnoodopvang nog verlengd wordt. Hierbij betrekt ze ook het draagvlak in de buurt.
  • Noodopvang op locaties voor 6 tot 12 maanden met een capaciteit van 300 tot 600 personen.
  • Tijdelijke opvang in bijvoorbeeld recreatieparken die in particuliere handen zijn en waar het COA rechtstreeks zonder tussenkomst van de gemeente afspraken mee maakt.
  • Opvang van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die recht hebben op zelfstandige huisvesting in sociale huurwoningen). Elke gemeente in Nederland moet verplicht een aantal statushouders opvangen, gebaseerd op het inwonersaantal. Dat kun je als gemeente niet weigeren, als je dat al zou willen.
  • Opvang van asielzoekers die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning in een asielzoekerscentrum (AZC).

In Houten gaat het op dit moment alleen om de crisnoodopvang van 72 uur (die is verlengd tot uiterlijk 13 oktober) en de opvang van statushouders. Kijk op www.coa.nl voor meer informatie over de verschillende soorten opvang.

Print Icoon printen