Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inwonersberaad vluchtelingenopvang

Europa heeft te maken met een vluchtelingenstroom van historische omvang. Wereldwijd staan we voor de grootste vluchtelingencrisis van onze generatie. De schrijnende beelden in de media spreken voor zich en het eind van deze humanitaire crisis is voorlopig nog niet in zicht. Ook in Nederland melden zich dagelijks vele asielzoekers.

Wat betekent dit voor Houten en de Houtense samenleving? Deze en andere vragen stonden centraal tijdens het inwonersberaad over de opvang en integratie van vluchtelingen in Houten. De bijeenkomst vond plaats in middelbare school Houtens op zaterdag 28 november 2015.

Hieronder veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden over het inwonersberaad.

De opvang van vluchtelingen gaat Houten aan het hart. Er zijn veel inwoners en organisaties die zich willen inzetten voor een goede opvang van vluchtelingen. Dat bleek onder andere tijdens de Houtense crisisnoodopvang in oktober waaraan honderden vrijwilligers hun steentje bijdroegen. Maar er zijn ook twijfels en bezorgdheid. Hoe kunnen we vluchtelingen goed laten integreren in onze samenleving zonder dat dit ten koste gaat van de eigen inwoners? Ook zijn er vragen over de veiligheid en de toch al schaarse ruimte op de sociale woningmarkt en de arbeidsmarkt. Het gemeentebestuur herkent en begrijpt die zorgen. Daarom wil zij samen met inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek om de kansen en de zorgen te bespreken.

Tijdens dit inwonersberaad gaat het gesprek over verschillende vormen van vluchtelingenopvang en over oplossingen die passen bij de Houtense samenleving. De gemeente Houten concentreert zich nu vooral  op  een goede opvang  en begeleiding van statushouders. Dit zijn vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning die voor lange tijd of blijvend opvang nodig hebben.  Samen met maatschappelijke partners maken we  een actieplan.  Met  het inwonersberaad  wil de gemeente ook de inwoners hierbij betrekken. Daarbij komen zowel dilemma’s en zorgen als mogelijke oplossingen aan de orde.

Bij het inwonersberaad komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

  1. Informeren:  feiten en cijfers over de vluchtelingenstroom en –opvang. Wat is de huidige situatie? Voor welke opgave staan we? Waarop heeft de gemeente invloed  en waarop niet?
  2. Peilen: hoe denken inwoners van Houten over de mogelijkheden en onmogelijkheden / kansen en risico’s  rond de opvang van vluchtelingen? 
  3. Betrekken: bespreken van concrete vraagstukken rond de opvang van de statushouders  (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zoals huisvesting,  onderwijs, werk, participatie en zorg.

Hoe ziet het programma van het inwonersberaad eruit?

Tijdens het inwonersberaad zullen de deelnemers eerst worden geïnformeerd over de huidige situatie wat betreft opvang en integratie in Nederland en Houten.  Het gaat dan om feiten en cijfers, zaken waar de gemeente wel en niet invloed op heeft en de opgaven waarvoor we staan.  

Meepraten, mening geven en stemmen

Daarna kunnen de deelnemers meepraten, hun mening geven en stemmen over de opvang en integratie van vluchtelingen in Houten.  Zij gaan daartoe in gesprek met de mensen aan hun tafel (circa 8 personen per tafel) over de zorgen die er leven ten aanzien van de opvang en integratie van vluchtelingen, de mogelijkheden die zij zien om de opvang en integratie tot een succes te maken en de acties die hiervoor in gang moeten worden gezet.

Onafhankelijke tafelvoorzitters leiden de gesprekken en voeren alle bijdragen in op een tablet. De bijdragen worden ter plekke verzameld en direct live geprojecteerd op een groot scherm. Tussendoor kunnen de deelnemers met hun stemkastjes steeds aangeven welke bijdragen hen meest of het minst aanspreken.

Ja, iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt een week voor 28 november  een bevestigings brief op het huisadres met daarin praktische informatie over de bijeenkomst. Deze brief geldt  ook als toegangsbewijs.  Daarnaast vragen we de deelnemers om een identiteitsbewijs mee te nemen.

De resultaten van het inwonersberaad vormen belangrijke input bij het opstellen van het actieplan Opvang en integratie Vluchtelingen in Houten. Dit actieplan wordt op dinsdag 19 januari besproken in de gemeenteraad. 

Het inwonersberaad is zaterdag 28 november. De inloop is vanaf 13.30 uur. Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De bijeenkomst is in middelbare school Houtens, Kruisboog 1 in Houten. Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd.

Iedereen die in Houten woont en inhoudelijk wil meepraten over de opvang van vluchtelingen is van harte van welkom. U kon zich tot uiterlijk 15 november aanmelden via een digitale aanmeldformulier op www.houten.nl. De inschrijving is inmiddels gesloten. Er hebben zich 201 inwoners aangemeld.

De burgemeester heeft aan 1.500 inwoners van zestien jaar en ouder een persoonlijke uitnodiging voor het inwonersberaad gestuurd. Deze inwoners zijn willekeurig geloot uit de basisregistratie personen. Met deze  uitnodiging wil de gemeente de inbreng van een brede en zo representatief mogelijke groep inwoners bevorderen. Daarnaast konden inwoners zich ook op eigen initiatief aanmelden.

Dat kan. Ga dan naar www.houten.nl en klik op de knop ARGU. ARGU is een online discussieplatform voor het oplossen van problemen.  Discussies zijn inhoudelijk en oplossingsgericht.  Iedereen kan er zijn stem laten horen. Inmiddels zijn er op ARGU al meerdere stellingen en vragen over vluchtelingenopvang  gezet.  U kunt op deze vragen reageren door ideeën aan te dragen. Of door te reageren op ideeën van anderen en daarop  vóór of juist tegen of neutraal  te stemmen.  Daarbij is belangrijk dat u uw keuze beargumenteert. Natuurlijk kunt u ook zelf een vraagstuk plaatsen.  Bijvoorbeeld over onderwerpen als huisvesting, onderwijs, werk, participatie en zorg. 

Print Icoon printen