Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Digitale nieuwsbrief

Via de digitale nieuwsbrief houdt de gemeente Houten professionals  en partners op de hoogte van de ontwikkelingen in het sociaal domein.

2016

 • oktober: Nieuwe kansen leerlingenvervoer, resultaten cliëntervaringsonderzoeken, Markt voor mantelzorgers, inhoudelijk coördinator Sociaal Team stelt zich voor, Hulpwijzerhouten.nl
 • juni: Gerechtelijke uitspraak Huishoudelijke ondersteuning, CJG, Vrijwilligersacademie, Klantervaringsonderzoek, Monitor Sociale Kracht in uitvoering, Jongeren in de regio Utrecht leven steeds gezonder, Ons Fonds voor buurtactiviteiten, Beleidskader jeugd en onderwijs samengevat
 • 15 april: Tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten, klantervaringsonderzoek, werken Fort aan de Korte Uitweg, eigen bijdrage verlaagd, hulpwijzer, bijdragen aan veilig en gezond opgroeien
 • 9 februari 2016: Huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers, Sociaal Team 2016-2017, Houtense Routes deel 2, Met elkaar voor jeugd en onderwijs, compensatie zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten

2015

 • 18 december 2015: Inkoop jeugdhulp 2016, collectieve zorgverzekering, Uitvoering jeugdgezondheidszorg door GGDrU 
 • 15 oktober 2015: Cliëntondersteuning, Adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd, Markt voor mantelzorgers, tussenevaluatie Sociaal Team
 • 9 september 2015: Voortgang Adviesraad Sociaal Domein, Transitiecafé jeugd en onderwijs, Alzheimer en dementie.
 • 17 juni 2015: gezocht voorzitter en leden voor Adviesraad Sociaal Domein, eerste transitiecafé succesvol, tussenevaluatie Sociaal Team, start inkoopproces jeugdhulp 2016, inkoop Wmo 2016
 • 22 mei 2015: Transitiecafé 28 mei, extra huishoudelijke hulp inkopen, cliënt- en burgerbetrokkenheid, compensatie eigen risico U-pas houders, herstelactie pgb trekkingsrecht.
 • 17 april 2015: 2015 het eerste uitvoeringsjaar, wat doen we in 2015, calamiteitenprotocol jeugd, werkconferentie cliënt- en burgerparticipatie
 • 24 februari 2015: Utrechtse Werktafel, werk- en dagbestedingsproject Fort aan de korte Uitweg, special Houten met elkaar, Sociaal Team Houten, mantelzorger geef het door, pgd bijeenkomsten december, kwaliteitseisen professional pgb wmo/jeugd, model zorgovereenkomst pgb, pgb betaaldagen.

2014

 • 19 december 2014: Sociaal loket open op 2 januari, ziektekostenverzekering voor lage inkomens, SAVE overeenkomst getekend, Veilig Thuis: één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, netwerkbijeenkomst Sociale teams
 • 4 december 2014: Deelovereenkomst begeleiding Wmo voor nieuwe cliënten en herindicatie, aanpassing bericht Project Life@Houten van start
 • 28 november 2014: verzekering voor minima met hoge zorgkosten, compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten, themabijeenkomsten veranderingen PGB, Project Life@Houten van start, website www.gesprekmetdegemeente.nl
 • 27 november 2014: special over sociale teams en introductie kwartiermaker sociale teams Pieternel Boereboom
 • 7 november 2014: zorg voor kinderen en jeugd gewaarborgd, zorg voor overgangsklanten begeleiding Wmo geregeld, cliëntondersteuning MEE 2015, beleidskader Wmo vastgesteld, verordeningen jeugd en wmo vastgesteld, terugblik bijeenkomsten hulp bij huishouden
 • 23 oktober 2014: Extraatje voor lage inkomens, beleidsplan beschermd wonen vastgesteld, besluit huishoudelijke ondersteuning, start VWS campagne
 • 8 oktober 2014: Terugblik week van de wijkgesprekken, Wmo beleidskader en verordening, bijeenkomsten hulp bij het huishouden, Save teams, huishouden, PGB huishoudelijke hulp via SVB, 2015 overgangsjaar met overgangsrecht, nieuwe website over zorg
 • September 2014: evaluatie 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur, week van de wijkbijeenkomsten, verhuizing sociaal loket Houten
 • Juli 2014: lokale toegang, aanbestedingen jeugd en Wmo, afschaffen compensatie eigen risico, wet hervormingen kindregelingen

Print Icoon printen