Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vacature voorzitter Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Houten zoekt een bevlogen vrijwilliger voor de functie van

Onafhankelijk voorzitter (m/v) (vrijwilligersfunctie)

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein Houten (ASD) is een onafhankelijke Houtense stichting die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert, gevraagd én ongevraagd, op voorgenomen beleid in het sociale domein. Dit sociale domein gaat over 3 wetten, te weten de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet.

De ASD bestaat uit onafhankelijke leden en leden uit de ondersteunende werkgroepen, te weten Wmo, Jeugdzorg, Mantelzorg en de Cliëntenraad Werk & Inkomen. In deze werkgroepen worden inhoudelijk adviezen voorbereid en is veel kennis en kunde beschikbaar. Ook worden hier signalen uit de Houtense bevolking gebruikt als input voor advies op beleid. Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking met de diverse beleidsafdelingen van de gemeente.

Wie zoeken wij?

Als opvolging van onze huidige voorzitter, die na 4 jaar het stokje wil overdragen, zoeken wij een betrokken en gedreven nieuwe voorzitter om ons mooie werk voort te zetten, van en voor Houten en haar inwoners.

Onze nieuwe voorzitter:

 • kan een verbindende open rol innemen en is communicatief vaardig
 • heeft helikopterview en is snel in staat verbanden te zien en te schakelen in gesprek
 • heeft analyserend vermogen en is in staat te relativeren
 • kan processen en projecten goed bewaken
 • is in staat gedegen overleg te voeren, o.a. met ambtenaren en wethouders
 • heeft een politiek onafhankelijke en sterke persoonlijkheid en is in staat is boven de eigen opinie te staan
 • heeft kennis en ervaring met groepsdynamiek en kan goed omgaan met verschillende meningen
 • heeft een brede blik op het sociale domein, liefst kennis van het werkgebied
 • is een netwerker pur sang met het werkveld en de politiek
 • is voor langere tijd beschikbaar en flexibel inzetbaar
 • woont In Houten (gemeente) en kent Houten goed

Reageren

Als u zich herkent in deze beschrijving en u voelt zich aangesproken, dan zien wij uw reactie graag per omgaande tegemoet. Wij hopen voor de zomervakantie onze nieuwe voorzitter welkom te heten.

Uw kunt uw reactie met motivatie en curriculum vitae richten aan:

Selectiecommissie Adviesraad Sociaal Domein Houten, o.v.v. vacature voorzitter Adviesraad Sociaal Domein.  Het mailadres is: adviesraadsd@houten.nl

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Hilde Delissen, voorzitter Werkgroep Mantelzorg en lid van de ASD, via hildedelissen@hotmail.com

Print Icoon printen