Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Jeugdhulp

Jongen schommelt in een autoband aan een touw

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat jongeren tot 18 jaar en ouders bij problemen snel en goed geholpen worden. Het gaat daarbij om alle vormen van jeugdhulp:

  • Jeugd- en opvoedhulp
  • Geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ)
  • Hulp aan kinderen met een (lichte) verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Aanpak kindermishandeling

1-gezin 1-plan 1-contactpersoon

Alle kinderen moeten op een veilige en gezonde manier kunnen opgroeien. Ouders hebben daar natuurlijk de belangrijkste bijdrage in. Maar soms is extra zorg, ondersteuning of bescherming nodig. Het Sociaal Team ondersteunt hier bij. Dit team bestaat uit verschillende deskundigen die een eigen vakgebied voor jeugdhulp hebben. Zij werken samen rond gezinnen volgens de aanpak 1-gezin, 1-plan, 1-contactpersoon. Ze kijken niet alleen naar de kinderen, maar naar het hele gezin. Door samen met u hiernaar te kijken, kan de hulp afgestemd worden op uw specifieke situatie.

Afspraken met provinciale en lokale zorgaanbieders

Voor de jeugdhulp hebben de samenwerkende Lekstroomgemeenten (Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) contracten afgesloten met een groot aantal zorgaanbieders. De Lekstroomgemeenten hebben hiermee voor 2015 voldoende zorg ingekocht om de keuzevrijheid voor de inwoner en de continuïteit van zorg te waarborgen. Meer informatie vindt u onder aanbesteding Jeugdhulp.

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen over Jeugdhulp. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Dagelijks tussen 9-12 uur is er een inloopspreekuur en het loket is telefonisch bereikbaar via 030-63 92 611.

Print Icoon printen