Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Participatiewet

Twee mannen aan het werk waarvan een in een rolstoel

Het kabinet wil vanaf 2015 één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert deze wet uit voor de gemeente Houten. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 1 juli 2014 goedgekeurd.

Hoofdlijnen nieuwe wet

  • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong alleen nog voor jonggehandicapten die nooit kunnen werken. Jongeren die al een Wajong-uitkering hebben, houden hun oude rechten. Het UWV blijft verantwoordelijk voor hen; zij krijgen straks voor hun uitkering niet met de gemeente te maken.
  • Nieuwe jonggehandicapten die mogelijkheden hebben om te werken, kunnen bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
  • Vanaf 1 januari 2015 komen nieuwe werknemers niet meer in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw is alleen nog voor de huidige cliënten. Wie beperkingen ervaart en niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.

Wat betekent de Participatiewet voor mensen met Wajong?

De groep mensen die nu Wajong heeft, blijft die rechten houden. Het UWV blijft verantwoordelijk voor deze groep. Alle mensen in de Wajong worden wel herkeurd. Mensen die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, behouden een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon. De mensen die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 70% van het wettelijk minimumloon. Om aan deze situatie te wennen komt er een overgangsregeling.

Afspraken met werkgevers

De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers en de overheid hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. Deze banen zijn voor mensen met een beperking, die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen vrijkomen.

Verder is afgesproken dat iedereen tenminste het minimumloon verdient. Ook mensen die hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat zijn. De gemeente of het UWV vult, met een loonkostensubsidie, het inkomen uit werk aan tot het minimumloon.

Print Icoon printen