Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen Jeugdhulp: Indicatie en verwijzing

Vraag uw omgeving om advies

Maak gebruik van vrienden, familie of buren. Of benader de huisarts, school, kinderdagverblijf, jongerenwerker, consultatiebureau, sportvereniging of zorgverlener.  

Raadpleeg de Hulpwijzer Houten

Online vraagbaak voor vragen over wonen, zorg, geld, werk, vervoer en actief zijn. www.hulpwijzerhouten.nl.

Neem contact op met het Sociaal Loket

Voor informatie, advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van wonen, zorg, welzijn en werk. Adres: Onderdoor 25, Houten
t 030 – 639 26 11
info@sociaallokethouten.nl

Neem contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor vragen over opvoeden en opgroeiende kinderen.
t 030 – 880 22 10
info@cjghouten.nl
www.cjghouten.nl.

  • Loopt uw zorgindicatie in 2015 af?
    Uw kind ontvangt de zorg in ieder geval tot de herindicatiedatum: de datum in 2015 waarop opnieuw een beoordeling plaatsvindt. U krijgt dan ruim voor de herindicatiedatum een gesprek met een medewerker van het Sociaal Team. In dat (keukentafel)gesprek bespreekt u samen welke voorziening(en) uw kind nodig heeft. 
  • Loopt uw indicatie door tot na 2015?
    Dan houdt u dit recht op zorg tot uiterlijk 1 januari 2016. Ook dan wordt in een tijdig (keukentafel)gesprek een nieuw besluit genomen. 

Helemaal garanderen dat ook dezelfde hulpverlener bij het gezin betrokken blijft kan de gemeente helaas niet; dat is aan de zorgaanbieder. De gemeente probeert zoveel mogelijk aan te sluiten. Voor kinderen in een pleeggezin geldt dat ze zo lang de pleegzorg duurt, bij hetzelfde pleeggezin mogen blijven.

Nee, dat is niet zo. De beoordeling van de problematiek (triage, diagnostiek), de afweging en besluit tot inzet van passende hulp gebeurt door onafhankelijke, deskundige professionals uit de sector zelf.

Vanuit de Jeugdwet is een ouderbijdrage verschuldigd voor jeugdhulp waarbij sprake is van verblijf buiten het gezin. De ouderbijdrage geldt alleen bij nieuwe indicaties. Er zijn enkele uitzonderingssituaties waarbij geen ouderbijdrage wordt geheven, zoals crisisplaatsing.

Print Icoon printen