Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen WMO Aanvraag maatwerkvoorziening

Sinds 2015 vallen begeleiding en dagbesteding onder de Wmo. Met een indicatie van vóór 2015, had u in 2015 nog recht op dezelfde tarieven als in eerdere jaren. Dit overgangsrecht stopt uiterlijk 31 december 2015. Hierdoor kan uw eigen bijdrage hoger worden.

Viel u in 2015 nog onder het overgangsrecht Wmo? Dan kan uw eigen bijdrage in 2016 hoger worden. Ook als er niets verandert aan de hoeveelheid ondersteuning die u ontvangt. Vanaf 2016 wordt uw eigen bijdrage namelijk berekend met het uurtarief dat de gemeente voor deze vormen van Wmo-ondersteuning heeft bepaald. U betaalt per periode van 4 weken echter nooit meer dan de maximale periodebijdrage die het CAK op basis van uw inkomen en/of vermogen voor u vaststelt.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer moet betalen in 2016? Met het Rekenprogramma voor ondersteuning vanuit de Wmo van het CAK kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt. Het CAK ontvangt in februari de gegevens van de ondersteuning die u heeft ontvangen in de eerste 4 weken van 2016. Vanaf maart verstuurt het CAK de eerste beschikkingen voor 2016. De factuur volgt daar snel na.

Overgangsrecht beschermd wonen

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen van vóór 2015? Dan geldt voor u het overgangsrecht tot uiterlijk 31 december 2019. Behalve als uw indicatie eerder afloopt.

Einde overgangsrecht persoonsgebonden budget (pgb)

Op 1 januari 2016 stopt het overgangsrecht voor het pgb Wmo. Heeft u een pgb voor begeleiding of dagbesteding? Dan kan uw eigen bijdrage hoger worden.

Sinds 1 januari 2015 zal de gemeente een groter beroep doen op de eigen kracht van inwoners: Welke hulp hebt u nodig? Waar bent u écht mee geholpen? Wat kunt u zelf? Wat kan uw omgeving? Als u het écht niet zelf of samen met iemand kunt regelen, dan is de gemeente er om op terug te vallen. Zo wordt de ondersteuning van de gemeente veel meer op maat geregeld.

 • een PGB?
  Vanaf 1 januari 2015 verstrekt de gemeente nog wel PGB’s voor Wmo-voorzieningen, maar de voorwaarden om voor een PGB in aanmerking te komen veranderen. Het PGB wordt een budget met een zogenaamd trekkingsrecht. Dit betekent dat u geen geld op uw eigen bankrekening krijgt gestort, maar een bepaald bedrag mag besteden. U koopt dan zelf uw ondersteuning in, terwijl de Sociale Verzekeringsbank het geld beheert en de rekeningen betaalt. Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl   
 • dagbesteding?
  Mensen die vóór 1 januari 2015 een AWBZ indicatie voor dagbesteding hadden, vallen onder het overgangsrecht van de Wmo 2015. Dat geldt ook voor het vervoer naar de dagbesteding. Loopt uw indicatie af in de loop van 2015, dan stopt het overgangsrecht op die dag in 2015. Is de einddatum 1 januari 2016 of later, dan stopt het overgangsrecht op 1 januari 2016. De gemeente bekijkt samen met u hoe de hulp voortaan geregeld wordt. Daarbij zal  gekeken worden of er mogelijk andere, minder specialistische vormen van dagbesteding dichter bij huis mogelijk zijn.  
 • individuele begeleiding?
  Mensen die vóór 1 januari 2015 een AWBZ indicatie voor individuele begeleiding hadden, vallen onder het overgangsrecht van de Wmo 2015. Loopt uw indicatie af in de loop van 2015, dan stopt het overgangsrecht op die dag in 2015. Is de einddatum 1 januari 2016 of later, dan stopt het overgangsrecht op 1 januari 2016. De gemeente bekijkt samen met u hoe de hulp voortaan geregeld wordt. Daarbij zal gekeken  worden of er mogelijk andere, minder specialistische vormen van individuele begeleiding dichter bij huis mogelijk zijn.  
 • Kortdurend Verblijf?
  Mensen die vóór 1 januari 2015  een AWBZ indicatie voor Kortdurend Verblijf hadden, vallen onder het overgangsrecht van de Wmo 2015 . Loopt uw indicatie af in de loop van 2015, dan stopt het overgangsrecht op die dag in 2015. Is de einddatum 1 januari 2016 of later, dan stopt het overgangsrecht op 1 januari 2016. De gemeente bekijkt samen met u hoe de hulp voortaan geregeld wordt. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van inzet van vrijwilligers.
 • beschermd wonen?
  Sinds 1 januari 2015 valt beschermd wonen onder de Wmo 2015. Heeft u een psychiatrische aandoening en verblijft u in een beschermde woonvorm? Dan valt u onder de overgangsregeling van de Wmo 2015 . Deze overgangsregeling geldt tot de einddatum van uw indicatie. Is de einddatum na 1 januari 2020? Dan stopt het overgangsrecht op 1 januari 2020. Let op: het persoonsgebonden budget (als leveringsvorm van beschermd wonen) valt niet onder dit extra lange overgangsrecht, maar tot de einddatum van uw indicatie.
 • verblijf in een AWBZ-instelling?
  Verblijf in een instelling valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet op de langdurige zorg (rijksoverheid). U behoudt het recht om in deze instelling te verblijven.
 • Persoonlijke Verzorging?
  Persoonlijke verzorging is voor het grootste deel naar de Zorgverzekeringswet overgegaan. Een klein deel valt nu onder de gemeente (Wmo): persoonlijke verzorging die nauw samenhangt met begeleiding vanwege cognitieve problemen.  
 • huishoudelijke ondersteuning?
  De gemeente heeft de huishoudelijke ondersteuning vanaf 1 januari 2015 anders ingericht. Zo indiceert de gemeente niet meer in uren, maar in het resultaat ‘een schoon huis’. Samen met uw aanbieder bekijkt u welke werkzaamheden nodig zijn om dit resultaat te bereiken, wat u zelf nog kunt, wat uw omgeving voor u kan doen en welke werkzaamheden er nog door de aanbieder uitgevoerd moeten worden. De veranderingen gelden zowel voor Zorg in natura als het Persoonsgebonden budget (Pgb). Kijk voor meer informatie op https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/beleid-en-regelgeving/veranderingen-in-het-sociaal-domein/zorg-in-natura-en-persoonsgebonden-budget/ 

Ook vanaf 2015 kunt u met al uw vragen over zorg, ondersteuning, werk en inkomen terecht bij het Sociaal Loket Houten. Dat geldt zowel voor inwoners die nu al gebruik maken van zorg of ondersteuning als voor inwoners die hier voor het eerst mee in aanraking komen. Het Sociaal Loket is gevestigd aan het Onderdoor 25 (ingang gemeentehuis). Het Sociaal Loket is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via (030) 63 92 611. Ook kunt u langskomen op het inloopspreekuur, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Wij hebben geprobeerd met alle huidige aanbieders die zorg-in-natura bieden een overeenkomst te sluiten. Dat is in de meeste gevallen gelukt. De gemeente heeft u hierover in december schriftelijk geïnformeerd. Op de website www.houtenmetelkaar.nl onder de webpagina Wmo vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders die een overeenkomsten hebben afgesloten voor klanten met overgangsrecht. 

Bij de herindicatie kan het zijn dat u uw huidige aanbieder houdt, maar dit kan ook wijzigen. Bijvoorbeeld omdat uw aanbieder alleen een overeenkomst heeft getekend voor de periode van het overgangsrecht. Op de website www.houtenmetelkaar.nl onder de webpagina Wmo vindt u een overzicht van de aanbieders die een overeenkomst hebben afgesloten voor nieuwe cliënten (herindicatie en nieuwe instroom).

De eigen bijdrageregeling is een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK vraagt hiervoor de inkomensgegevens op bij de Belastingdienst en berekent uw maximale periodebijdrage. Cliënten met een AWBZ indicatie voor begeleiding betalen tijdens de periode van het overgangsrecht dezelfde eigen bijdrage als onder de AWBZ. Na de herindicatie valt u onder de systematiek van de Wmo en kunt u geconfronteerd worden met een hogere eigen bijdrage. Of dat daadwerkelijk het geval is, is niet op voorhand te zeggen. De eigen bijdrage is tenslotte inkomensafhankelijk.  

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u een partner heeft
 • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner
 • de voorzieningen die u krijgt

Kijk op de website van het CAK voor meer informatie over uw eigen bijdrage voor de ondersteuning vanuit de Wmo 2015: http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-12-1-bereken-uw-eigen-bijdrage.html 

Print Icoon printen