Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veelgestelde vragen WMO algemeen

Er is nieuwe wetgeving ingesteld om veranderingen in zorg en ondersteuning te regelen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn hernieuwd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf 1 januari 2015 vergoedt de Wlz alleen de zwaarste, langdurige zorg. De gemeente regelt lichtere vormen van zorg via de Wmo.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
  Met de nieuwe Wmo 2015 wil de overheid bereiken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig kunnen leven. In de wet staat beschreven welke hulp en ondersteuning de gemeenten moeten regelen, passend  bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.  
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Wijkverpleegkundigen gaan thuis meer verpleging en verzorging leveren. Via de Zorgverzekeringswet (Zvw) is de medische en verpleegkundige zorg geregeld.  
 • Nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz)
  De Wlz is er voor  mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben in de directe nabijheid.
 • Jeugdwet
  Jeugdhulp is geregeld in de nieuwe Jeugdwet. Zie de pagina Jeugdhulp

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de nieuwe taken van de gemeente:

 • Dagbesteding (voorheen ook wel begeleiding groep genoemd):
  Ondersteuning door cliƫnten in groepsverband structuur en een zinvolle dagbesteding te bieden.
 • Individuele begeleiding:
  Ondersteuning bij allerlei dagelijkse taken zoals het voeren van een huishouden, administratie en structuur aanbrengen in de dag.
 • Kortdurend Verblijf:
  Mogelijkheden voor tijdelijk logeren in een zorgcentrum, woonvoorziening of zorgboerderij, zodat mantelzorgers even ontlast worden.
 • Beschermd wonen:
  Een veilige en afgeschermde woon- en leefomgeving en/of een omgeving die structuur biedt voor een inwoner die dat nodig heeft.

Als u een ondersteuningsvraag heeft, meldt u zich bij het Sociaal Loket Houten. De gemeente onderzoekt samen met u wat u nodig heeft, wat u nog zelf kunt en hoe uw omgeving kan ondersteunen. U zoekt samen met familie, buren, kennissen naar oplossingen. De gemeente kan u informeren over de mogelijkheden in uw buurt, zoals ondersteuning door vrijwilligers of respijtzorg om uw mantelzorgers te ontlasten. Heeft u een hulpmiddel, vervoersvoorziening of aanpassing van uw woning nodig? Ook dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket Houten. Bij complexere vragen kan de gemeente contact leggen met het Sociaal Team. Het Sociaal Team bestaat uit professionals uit de zorg die samen met u uw vraag behandelen.  

Het Sociaal Loket is gevestigd aan het Onderdoor 25 (ingang gemeentehuis). Het Sociaal Loket is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur via (030) 63 92 611. Ook kunt u langskomen op het inloopspreekuur, van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Print Icoon printen