Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wmo

Jongen met oudere mevrouw

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingegaan. De Wmo helpt om iedereen mee te laten doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Wij verlenen geen ondersteuning als dat een  medisch karakter heeft.  Daarvoor kunt u terecht bij de Wet langdurige zorg of de zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u begeleiding nodig heeft om deel te nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld omdat u een lichamelijke aandoening, psychische problemen, een verstandelijke beperking of een zintuiglijke beperking hebt. Deze begeleiding, in groepsverband of individueel, was tot 1 januari 2015 in de AWBZ geregeld. Nu maakt het onderdeel uit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en is de gemeente hiervoor verantwoordelijk. Het verstrekken van hulpmiddelen, huishoudelijke ondersteuning en woningaanpassingen vielen al eerder onder de Wmo.

Huishoudelijke ondersteuning

Als u huishoudelijke ondersteuning krijgt, is vanaf 1 januari 2015 veel veranderd. Wij hebben nieuwe afspraken gemaakt met de zorgverleners. Afgesproken is dat het resultaat, een schoon en gestructureerd huishouden, voorop staat. We spreken dus niet meer over het aantal uren. U maakt in het gesprek met de zorgverlener afspraken over de werkzaamheden die gedaan moeten worden. De afgesproken werkzaamheden worden vastgelegd in een plan.  Heeft u huishoudelijke ondersteuning nodig, dan kunt u terecht bij het Sociaal Loket.

Meer informatie

De veelgestelde vragen over de Wmo vindt u aan de linkerzijde van deze pagina. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Loket. Dagelijks tussen 9-12 uur inloopspreekuur en telefonisch bereikbaar via 030-63 92 611.

Print Icoon printen