Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Huishoudelijke ondersteuning

Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Het kan zijn dat u zelf bepaalde lichamelijke activiteiten niet meer goed zelf kunt doen omdat ze te zwaar zijn, of te moeilijk. Omdat u snel moe bent of niet goed ter been bent. U kan dan in aanmerking komen voor ondersteuning bij het schoonmaken van uw huis of bij het organiseren van het huishouden. Als blijkt dat u echt hulp nodig hebt, wordt die hulp voor een belangrijk deel vergoed. U betaalt alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

De gemeente is verantwoordelijk voor de huishoudelijke ondersteuning. Nadat de gemeente heeft vastgesteld dat u deze ondersteuning nodig heeft, maakt u met de door u gekozen zorgaanbieder afspraken over wat in uw situatie nodig is. De een heeft die hulp vaker nodig dan de ander. Soms is een uur in de week voldoende. Maar in andere gevallen moet er meer gebeuren. Doel van de hulp is dat u gewoon in uw eigen huis, in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

Hoe regel ik in Houten huishoudelijke ondersteuning 

Telefonisch

U kunt met de gemeente Houten bellen. Een medewerker van het Sociaal Loket beoordeelt de aanmelding. Als er geen bezwaren worden gevonden, ontvangt de klant een aanvraagformulier. Een bezwaar kan zijn dat een klant woonachtig is in een AWBZ-instelling, in dat geval heeft de klant geen recht op zorg via de Wmo.

Persoonlijk

Bij het Sociaal Loket, Onderdoor 25 te Houten, op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zie ook onder meer informatie.

Gemeente beoordeelt aanvraag

Nadat de gemeente uw aanvraagformulier heeft ontvangen, wordt bepaald in welke mate u recht hebt op huishoudelijke ondersteuning. Bij de beoordeling spelen uw gezondheid en leefsituatie een belangrijke rol. Om een goed beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie neemt een medewerker van het Sociaal Loket telefonisch contact met u op.  Het is mogelijk dat de medewerker bij u thuis komt en in sommige gevallen wordt, in overleg met u, informatie ingewonnen bij uw arts of specialist.

Beschikking

Zodra de gemeente een beslissing heeft genomen, ontvangt u hierover een brief, de zogenoemde beschikking. Hierin staat of u recht hebt op huishoudelijke ondersteuning en zo ja, voor hoe lang en voor hoeveel uur per week.

Afspraak zorgaanbieder

De gemeente stuurt een opdrachtbevestiging naar de door u aangegeven zorgaanbieder. De zorgaanbieder neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de beschikking, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. In de brief van de gemeente staat hoe, bij wie en binnen welke termijn u bezwaar kunt maken.

Meer informatie

Sociaal Loket Houten
Onderdoor 25, Houten (ingang gemeentehuis)

Geopend: ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur

Tel: (030) 63 92 611
Email: info@sociaallokethouten.nl
Internet: www.houten.nl

Vragen over facturen CAK of over eigen bijdrage?

CAK is telefonisch bereikbaar: ma t/m vr van 8.00 - 18.00 uur
Tel: 0800 - 1925 (gratis)
U kunt e-mailen via het contactformulier 'Zorg thuis'op de website van het CAK.
Internet: www.hetcak.nl 

Print Icoon printen