Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Zorg in natura (zin) en persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u hulp of ondersteuning nodig, dan kunt u dit regelen via zorg in natura (zin) of via een persoonsgebonden budget (pgb). Hieronder leggen we kort uit wat het verschil is.

Zorg in natura

Bij zorg in natura contracteren wij de zorgverlener. Ook regelen wij de administratie daaromheen. Wel maakt u zelf afspraken met de zorgverlener over de manier waarop en wanneer u de hulp en ondersteuning krijgt.

Persoonsgebonden budget

Onder voorwaarden kunnen wij  een pgb verstrekken. Met een pgb  koopt u zelf uw ondersteuning in . U kunt een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdwet, wet langdurige zorg of zorgverzekeringswet. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.   Zie ook aanvullende kwaliteitseisen professionals pgb jeugd en Wmo.

Combinatie van pgb en zorg in natura

Een mix van zin en een pgb is ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u verschillende soorten zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld begeleiding, verzorging én verpleging. Bij een mix van bijvoorbeeld verpleging en begeleiding in de vorm van een pgb krijgt u voor de begeleiding een pgb van de gemeente vanuit Wmo 2015 of Jeugdwet én voor de verpleging van de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is. 

Dit geldt alleen niet als u een pgb uit de Wet langdurige zorg krijgt. Dan moet u kiezen tussen het pgb of zorg in natura voor alle zorg die u krijgt via de Wet langdurige zorg.

Print Icoon printen