Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Stadsgesprek stedenbouwkundige verkenning

Woont u in 2040 nog in Houten? En uw kinderen? Of de kinderen van uw buren? Is er een huis voor uw ouders die ook graag in Houten willen wonen? Waar vinden we in onze gemeente ruimte om ook in de toekomst fijn te kunnen wonen? Dat is het thema van het stadsgesprek op donderdag 8 februari aanstaande. Praat ook mee!

Grote woningbehoefte

Onze regio Utrecht is in trek. Veel mensen willen hier (blijven) wonen. Er zijn dus veel nieuwe woningen nodig. Voor ouderen en gezinnen, maar ook voor starters en studenten. Tussen 2025 en 2040 is er in de regio behoefte aan meer dan 75.000 woningen. Houten onderzoekt de mogelijkheden om haar steentje hieraan bij te dragen. Zo zorgen we er voor dat onze kinderen en kleinkinderen straks ook een passende woning in Houten vinden.

Stedenbouwkundige verkenning

Het stedenbouwkundig bureau marco.broekman brengt alle mogelijkheden voor woningbouw in Houten in kaart. Het bureau kijkt of we woningen kunnen bouwen in de bestaande centra. Misschien kunnen we wel oude, leegstaande kantoren ombouwen naar woningen. Of huizen bouwen buiten de Rondweg? Of is het wel beter om kleine hoeveelheden woningen in bijvoorbeeld ’t Goy of Schalkwijk te realiseren. Deze mogelijkheden komen samen in een stedenbouwkunige verkenning. Hierin staat een aantal denkrichtingen. Deze helpen ons om samen met u na te denken over de toekomst van Houten.

De bouw van nieuwe woningen kunnen we ook aangrijpen om andere uitdagingen in Houten op te lossen. Door de vergrijzing is er bijvoorbeeld meer vraag naar aangepaste woningen voor ouderen. Of misschien kan de woningbouw aanleiding zijn om het openbaar vervoer te verbeteren, zodat de drukte op de wegen rond Houten vermindert. Zo zorgen we niet alleen voor meer woningen, maar verbeteren we ook de leefbaarheid voor alle Houtenaren.

Denk mee in het stadsgesprek!

Op donderdag 8 februari 2018 organiseert de gemeente in de aula van College de Heemlanden een stadsgesprek “stedenbouwkundige verkenning”. Inwoners  en maatschappelijke organisaties nodigen wij van harte uit om mee te denken in het stadsgesprek.

Stedenbouwkundig bureau marco.broekman legt zijn eerste resultaten aan u voor. Daarnaast zijn we heel benieuwd welke mogelijkheden en kansen  u ziet voor het bouwen van nieuwe woningen. We kijken naar verschillende thema’s, zoals zorg en welzijn, verkeer en duurzaamheid.

Het stadsgesprek is een startpunt. We maken nog geen keuzes. Het gesprek is juist bedoeld om samen met u alle mogelijkheden in kaart te brengen.

De inloop op 8 februari is om 19:45 uur. Het stadsgesprek start om 20:00 uur en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Wilt u meedoen aan het stadsgesprek? Meld u zich dan uiterlijk vrijdag 2 februari aan via het aanmeldformulier. Er is plaats voor maximaal 250 inwoners.

Aanmelden stadsgesprek

Print Icoon printen