Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Stadsgesprek stedenbouwkundige verkenning

Woont u in 2040 (weer) in Houten? En uw kinderen? Is er een huis voor uw ouders die ook graag in Houten willen wonen? Waar vinden we in onze gemeente ruimte om ook in de toekomst fijn te kunnen wonen? Dat is het thema geweest van het stadsgesprek op donderdag 8 februari 2018.

Grote woningbehoefte

Onze regio Utrecht is in trek. Veel mensen willen hier (blijven) wonen. Er zijn dus veel nieuwe woningen nodig. Voor ouderen en gezinnen, maar ook voor starters en studenten. Tussen 2025 en 2040 is er in de regio behoefte aan meer dan 75.000 woningen. Houten onderzoekt de mogelijkheden om haar steentje hieraan bij te dragen. Zo zorgen we er voor dat onze kinderen en kleinkinderen straks ook een passende woning in Houten vinden.

Stedenbouwkundige verkenning

Het stedenbouwkundig bureau marco.broekman heeft mogelijkheden voor woningbouw in Houten in kaart gebracht. Het bureau heeft onderzocht of we woningen kunnen bouwen in de bestaande centra. Misschien kunnen we wel oude, leegstaande kantoren ombouwen naar woningen. Of huizen bouwen buiten de Rondweg? Of is het wel beter om kleine hoeveelheden woningen in bijvoorbeeld ’t Goy of Schalkwijk te realiseren. Deze mogelijkheden zijn samen gekomen in de stedenbouwkundige verkenning. Hierin staat een aantal denkrichtingen. Deze helpen ons om samen met u na te denken over de toekomst van Houten.

De bouw van nieuwe woningen kunnen we ook aangrijpen om andere uitdagingen in Houten op te lossen. Door de vergrijzing is er bijvoorbeeld meer vraag naar aangepaste woningen voor ouderen. Of misschien kan de woningbouw aanleiding zijn om het openbaar vervoer te verbeteren. Wat de drukte op de wegen rond Houten vermindert. Zo zorgen we niet alleen voor meer woningen, maar verbeteren we ook de leefbaarheid voor alle Houtenaren.

Hieronder staat het filmpje dat gebruikt is voor de uitnodiging van het stadsgesprek (8 februari 2018) en uitleg over de stedenbouwkundige verkenning.

Stadsgesprek

Op donderdag 8 februari 2018 hebben inwoners, lokale politici en maatschappelijke organisaties een stadsgesprek gevoerd over de stedenbouwkundige verkenning. Stedenbouwkundig bureau marco.broekman heeft de resultaten van de verkenning laten zien. Daarna zijn alle deelnemers in gesprek gegaan over thema’s zoals verkeer, gezondheid, participatie en economie.

Aan de rechterkant van deze pagina kunt u de presentatie downloaden die tijdens het stadsgesprek is gepresenteerd. Ook vind u hier de foto's van de posters van de verschillende thematafels en het verslag.

Via de link hieronder komt u bij de collegebrief aan de raad:
Collegebrief aan de gemeenteraad naar aanleiding van de stedenbouwkundige verkenning

Print Icoon printen