Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

College van B&W

Houten heeft een burgemeester en vier wethouders. Gezamenlijk vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente, het college, waarvan de burgemeester voorzitter is. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u een afspraak met burgemeester en wethouders maken.

Burgemeester en wethouders hebben verschillende taken.

Zij voeren de besluiten van de gemeenteraad uit. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie en zorgen zij voor de uitvoering van een aantal landelijke regelingen en wetten.

Besluiten van het college vindt u in bestuurlijke stukken.

Nevenfuncties

Een overzicht van de nevenfuncties per collegelid vindt u op hun persoonlijke pagina's.

Portefeuilleverdeling

De collegeleden hebben onderling de taken verdeeld. Elke bestuurder is in eerste instantie verantwoordelijk voor zijn of haar eigen beleidsterreinen. Voor een overzicht zie de portefeuilleverdeling onder Downloads.

Wie is...?

Ieder collegelid heeft een eigen webpagina waarop hij of zij zich voorstelt. Klik op de foto van het collegelid om naar de persoonlijke pagina te gaan.

Gilbert Isabella
Gilbert Isabella
Kees van Dalen
Kees van Dalen
Hilde de Groot
Hilde de Groot
Sander Bos
Sander Bos
Jan Overweg
Jan Overweg
Aletta Barink
Aletta Barink

Print Icoon printen