Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Financiële steun voor gedecoreerden en nabestaanden

Hebt u een Koninklijke onderscheiding? Bent u directe familie of nabestaande van iemand die koninklijk onderscheiden is? Dan is het wellicht nuttig om kennis te nemen van onderstaande informatie.

De Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden werd in 1902 opgericht met als belangrijk doel het geven van geldelijke bijstand aan steunbehoevende gedecoreerden en hun minderjarige nabestaanden.

Deze steun kan gegeven worden, los van of naast eventuele uitkeringen op grond van sociale verzekeringen of bijstand. Of u een uitkering ontvangt is in beginsel niet van belang.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid, neem dan contact op met de

Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden
Administratiekantoor Roosenboom
Dr. Albert Schweitzerdreef 367
3146 AP  MAASSLUIS

Vermeldt duidelijk uw naam en adres en de verleende onderscheiding. U ontvangt in elk geval een reactie.

Zie ook www.koninklijkeverenigingridderorden.nl

Print Icoon printen