Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Een Koninklijke onderscheiding kan worden uitgereikt bij twee gelegenheden:

  • Tijdens de jaarlijkse lintjesregen
  • Bij een bijzondere gelegenheid, zoals bijvoorbeeld een afscheid of een jubileum.

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding voor de lintjesregen dient voor 1 juli in het jaar ervoor bij de burgemeester te worden ingediend. Een voorstel voor de uitreiking bij een andere bijzondere gelegenheid moet tenminste vijf maanden van tevoren worden ingediend.

De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning een oordeel. Die stuurt het voorstel naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van het voorstel.

Vooraf informeren

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Wanneer de gegevens zijn vergaard, dient u het voorstel in bij de burgemeester.

Persoonlijke verdiensten

Sinds de wijziging van het decoratiestelsel, moet bij het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding veel meer aandacht besteed worden aan de verdiensten van een bepaald persoon voor de maatschappij. De verdiensten moeten nog steeds worden uitgevoerd. Een Koninklijke onderscheiding is geen recht en geen gunst; het is een erkenning van verdiensten voor de maatschappij (zie ook de folder bij downloads 'Ere wie ere toekomt').

Informatie die niet mag ontbreken

  • Een inhoudelijke toelichting op de alle genoemde activiteiten
  • De periodes waarin deze hebben plaatsgevonden
  • De intensiteit van de werkzaamheden
  • SteunbetuigingenVerklaring van de werkgever van de betrokkene (indien van toepassing)

Zoveel mogelijk gegevens aanleveren

Het is de bedoeling dat degene die de Koninklijke onderscheiding aanvraagt, de burgemeester van zoveel mogelijk gegevens voorziet. Dat is noodzakelijk om te kunnen bepalen of iemand in aanmerking komt voor een onderscheiding en zo ja, wat daarvan de hoogte moet zijn. Bovendien wordt zo voorkomen dat u alsnog gevraagd wordt die gegevens te leveren.

Print Icoon printen