Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vastgesteld bestemmingsplan Eikenhout

Vastgesteld bestemmingsplan Eikenhout

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad op 10 maart 2020 het bestemmingsplan Eikenhout heeft vastgesteld. Dit is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.

Het plan

De locatie Eikenhout omvat een parkachtige setting waarin 80 appartementen in de huur en koop worden ontwikkeld voor ouderen.

Waar en wanneer kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien van 19 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Hiervoor maakt u een afspraak via www.houten.nl/inzien  of via (030) 63 92 611.

U kunt het ook inzien via:

De bronbestanden zijn beschikbaar via https://digitaleplannen.nl/0321

Bent u het niet eens met ons besluit?

Als u het niet eens bent met ons besluit kunt u in sommige gevallen een beroepschrift indienen. Er moet dan sprake zijn van de volgende situatie:

 • U heeft zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend of u kunt bewijzen dat u niet in staat bent geweest om op tijd zienswijzen in te dienen;
 • U moet het niet eens zijn met de wijzigingen in dit besluit vergeleken met het ontwerpbesluit.
   

Hoe dient u een beroep in?

Als u een beroep wilt indienen, dan ontvangen wij uiterlijk 8 januari uw beroepschrift. Daar staat de volgende informatie in:

 • De datum waarop u de brief stuurt.
 • Uw naam, adres, postcode, woonplaats. Graag ook uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
 • Het besluit waarmee u het niet eens bent. U mag hiervoor een kopie meesturen van de publicatie die u nu leest.
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit.
 • Uw handtekening.

Wilt u niet wachten op de beslissing op uw beroep?

Als u een beroepschrift indient, verandert dat op dit moment niets aan ons besluit.

Wilt u niet wachten totdat de rechter over uw beroep beslist? Dan vraagt u de rechtbank in een brief om  een voorlopige voorziening.  De voorlopige voorziening kan ervoor zorgen dat de werkzaamheden in de vergunning niet worden uitgevoerd totdat de rechter het beroep heeft behandeld.

Let op: u kunt dit alleen aan de rechter vragen als u óók een beroepschrift indient.

Schrijf in uw brief waarom er sprake is van een spoedeisende situatie. En dat het belangrijk is dat de rechter snel beslist.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek om een voorlopige voorziening op twee manieren versturen:

 1. Via de post. Stuur uw brief naar dit adres: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
 2. Via het digitale loket van de rechtbank. Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U logt in met uw DigiD.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer A. de Reuver van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via (030) 63 92 611.

Print Icoon printen