Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wie is Kees van Dalen?

Vragenlijst Kees van Dalen
Naam Van Dalen
Voorletters (drs.) C.
Roepnaam Kees
Geboortedatum 30 maart 1955
Geboorteplaats Delft
Burgerlijke staat Gehuwd
Woonplaats Houten
Opleiding WO
Hobby's Reizen, sport (wintersport, hockey, fietsen, vierdaagse wandelen); bezoek voetbalwedstrijden
Lid van politieke partij CDA
Eerdere functie(s) Managementfuncties politie; afdelingshoofd ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wethouder in Houten sinds 27 april 2010
Portefeuille  
 • Mobiliteit en Bereikbaarheid
 • Onderwijs
 • Sport
 • Communicatie en Inwonersparticipatie
 • FinanciĆ«n
 • Grondbeleid / Grondzaken
 • Project 'Versterking organisatie gemeente Houten'
 • Vergunningverlening
 • Gebiedswethouder Houten Zuid
 
Functiegebonden
nevenfuncties
 
 • Voorzitter DB/AB gemeenschappelijke regeling Werk- en Inkomen Lekstroom
 • Lid bestuur Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
 • Lid van Algemeen Bestuur gebruikersvereniging Oranjewoud
 
Niet-functiegebonden nevenfuncties  
 • geen
 
Top 3 persoonlijke speerpunten  
 • Houten moet mooi en groen blijven
 • Houten is van en voor iedereen en iedereen doet mee; 'participatie en werk voor iedereen'
 • De gemeente is er voor de burger en niet andersom
 
Top 3 favoriete plekken in de gemeente Houten  
 • Elpad en Eiland van Schalkwijk
 • Rietplas
 • Oude Dorp
 
Favoriete boek 'Het huis van de moskee' van Kader Abdolah
Favoriete columnist Hugo Borst
Favoriete film 'As it is in heaven' en de krimi's van Wallander
Waar in Houten woon ik en waarom Houten Zuid aan de Lelietuin. Prima huis, prima wijk; goede voorzieningen voor de kinderen in de buurt (school, speeltoestellen en de Rietplas).
Grootste uitdaging voor mijzelf Tijd verdelen tussen gezin en werk.
Grootste uitdaging voor Houten Met elkaar Houten mooi en krachtig houden; ook in moeilijker tijden.
Wat is het eerste dat ik ga veranderen Ik ga voortaan op de fiets naar mijn werk!
Wat wil ik voor de volgende verkiezingen in ieder geval bereikt hebben Een goede relatie opbouwen met de inwoners. Weten wat de burger beweegt en op basis daarvan de goede dingen voor Houten besluiten.

Print Icoon printen