Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het algemeen bestuur van de gemeente. De raad van Houten bestaat uit 29 leden. De burgemeester is de voorzitter van de raad. De griffier (William van Zanen) ondersteunt de raad.

De 29 leden van de gemeenteraad zijn bij de verkiezingen van maart 2018 voor vier jaar gekozen. In de gemeenteraad van Houten zijn 9 politieke partijen vertegenwoordigd.

Meer informatie over de zetelverdeling.

gemeenteraad

Vergaderingen

Raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u de agenda's, verslagen en bijbehorende stukken inkijken, kijk dan bij raadsagenda.

Spreekrecht

U kunt bij de rondetafelgesprekken het woord voeren over onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan. Wilt u van dit spreekrecht gebruik maken? Geef dit dan tot uiterlijk, op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur  aan. Dit kan bij de griffier via het griffiesecretariaat. Bel naar telefoon (030) 63 92 785 of via een digitaal aanmeldingsformulier.

U kunt ook het woord voeren bij het agendapunt “spreekrecht voor burgers” over onderwerpen die niet op de agenda staan voor de rondetafelgesprekken. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

  • raadsvoorstellen die niet in de rondetafel aan de orde komen
  • een toelichting op een brief die u heeft gestuurd en die voor de komende raad op de lijst van doorlopende stukken is geplaatst.

Er is dus geen open spreekrecht over willekeurige onderwerpen. De raad wil graag naar de inbreng van burgers en instellingen luisteren. Maar het is belangrijk dat de aanwezige politici zich wel kan voorbereiden op de inhoud. Vandaar dat aan het spreekrecht toch een schriftelijk stuk vooraf moet gaan.

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Of heeft u iets wat u aan alle raadsleden wilt meedelen? Stuur dan een e-mail naar gemeenteraad@houten.nl.

Print Icoon printen