Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Gemeenteraad

Vergaderingen

Raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u de agenda's, verslagen en bijbehorende stukken inkijken, kijk dan bij raadsagenda.

Door het coronavirus vergadert de gemeenteraad anders dan normaal. De raadsvergaderingen zijn niet meer fysiek toegankelijk voor publiek. De gemeenteraadsleden vergaderen zelf in de raadszaal samen met het college en de griffier. De raads- en collegeleden zitten op een andere plek in de raadszaal dan anders om 1.5 meter afstand tot elkaar te kunnen houden.

U kunt de raadsvergadering wel live volgen op het internet. De uitzending van de raadsvergadering vindt u hier https://houten.notubiz.nl/.

De Rondetafelgesprekken (RTG’s) zijn ook nog niet toegankelijk voor publiek. Deze worden daarom ook live via internet uitgezonden . U mag wel aanwezig zijn in de raadszaal als u wilt inspreken. U kunt u bij de griffie aanmelden om in te spreken in de RTG’s door u aan te melden via https://www.houten.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/aanmelden-spreekrecht/

Spreekrecht

U kunt bij de rondetafelgesprekken het woord voeren over onderwerpen die op de agenda van de rondetafelgesprekken staan. Wilt u van dit spreekrecht gebruik maken? Geef dit dan tot uiterlijk, op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur  aan. Dit kan bij de griffier via het griffiesecretariaat. Bel naar telefoon (030) 63 92 785 of via een digitaal aanmeldingsformulier.

U kunt ook het woord voeren bij het agendapunt “spreekrecht voor burgers” over onderwerpen die niet op de agenda staan voor de rondetafelgesprekken. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld:

  • raadsvoorstellen die niet in de rondetafel aan de orde komen
  • een toelichting op een brief die u heeft gestuurd en die voor de komende raad op de lijst van doorlopende stukken is geplaatst.

Er is dus geen open spreekrecht over willekeurige onderwerpen. De raad wil graag naar de inbreng van burgers en instellingen luisteren. Maar het is belangrijk dat de aanwezige politici zich wel kan voorbereiden op de inhoud. Vandaar dat aan het spreekrecht toch een schriftelijk stuk vooraf moet gaan.

Contact

Wilt u in contact komen met de gemeenteraad? Of heeft u iets wat u aan alle raadsleden wilt meedelen? Stuur dan een e-mail naar gemeenteraad@houten.nl.

Print Icoon printen