Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanmelden spreekrecht

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom is iedereen van harte welkom bij een rondetafelgesprek. U kunt hiervoor uitgenodigd worden.

Rondtafelgesprekken zijn openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur op de betreffende vergaderdag.

Dat kan online via het aanmeldingsformulier 

Telefonisch is ook mogelijk via 030 - 63 92 785.

Spreekrecht Burgers en instellingen

Burgers en instellingen hebben spreekrecht bij rondetafelgesprekken.

U kunt uw spreekrecht gebruiken voor:

  • een toelichting komen geven op (aspecten van) een raadsvoorstel.
  • een toelichting komen geven op een brief die u gericht heeft aan de raad.
  • uw mening kenbaar te maken over  onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken. Maar wel op de agenda staan voor een (daarop volgende) raadsvergadering.

U kunt uw spreekrecht niet gebruiken voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u weten wat op de agenda staat? Dat kunt u vinden in ons raadssyteem iBabs.

Print Icoon printen