Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanmelden spreekrecht

Vanwege de maatregelen omtrent het Coronavirus is het niet mogelijk voor publiek om het rondetafelgesprek op het gemeentehuis bij te wonen. De gelegenheid om in te kunnen spreken is mogelijk door u bij de griffie@houten.nl aan te melden.
Wij ontvangen dan graag uiterlijk de dag voorafgaand aan het rondetafelgesprek om 9 uur uw naam/functie, e-mailadres, reden om in te spreken en de kern van uw boodschap.

U kunt uw bijdrage ook schriftelijk indienen, wij vragen u dan uw tekst te mailen naar griffie@houten.nl De aanlevertermijn voor het schriftelijk indienen van uw bijdrage kunt u vinden bij de agenda en stukken in iBabs https://ris2.ibabs.eu/Houten

***********************************************************

Inspreken Ruimtelijke Koers

Er zijn bijna 400 zienswijzen ingediend op het ontwerp Ruimtelijke Koers.
De gemeente Houten wil de komende twintig jaar circa 5.800 nieuwe woningen bouwen. Wat, waar en hoe dit kan, heeft de gemeente Houten uitgewerkt in het Ontwerp Ruimtelijke Koers Houten 2040 "Prettig wonen voor iedereen". 
De zienswijzen zijn onderdeel van de Ruimtelijke Koers die door de gemeenteraad vastgesteld wordt. De raad verwacht hierover op 8 december 2020 een besluit te nemen.
Voorafgaand aan de besluitvorming, zijn er vier bijeenkomsten gepland, waarvan drie rondetafelgesprekken (RTG's) waar u kunt inspreken. Op 29 oktober, 5, 12 en 19 november bent u welkom in College de Heemlanden. 
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend zal medio oktober een brief van de griffie ontvangen met alle benodigde informatie. Uiteraard worden de bijeenkomsten ook op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de agenda van de gemeenteraad https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Houten en in het Houtens Nieuws.

Heeft u nu al vragen, neem dan contact op met de griffie@houten.nl

Oorspronkelijk stond de behandeling van de Ruimtelijke Koers gepland voor juni/juli 2020. Vanwege de coronamaatregelen is de inspraakprocedure met vier weken verlengd waardoor besluitvorming door is geschoven. Inmiddels is duidelijk dat er bijna 400 zienswijzen zijn ingediend. Al deze zienswijzen moeten natuurlijk goed en zorgvuldig behandeld worden. Er moet voor inwoners voldoende gelegenheid zijn om op de reactienota en de aangepaste versie van de Ruimtelijke Koers te kunnen reageren. De gemeenteraad krijgt eind september het raadsvoorstel, de reactienota en de aangepaste versie van de Ruimtelijke Koers. De gemeenteraad wil ruim de tijd nemen voor de behandeling.

**************************************************************************

De gemeenteraad vindt het belangrijk alle belangen mee te wegen bij het nemen van een besluit. Daarom is iedereen van harte welkom bij een rondetafelgesprek. U kunt hiervoor uitgenodigd worden.

Rondtafelgesprekken zijn openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 uur op de betreffende vergaderdag.

Dat kan online via het aanmeldingsformulier 

Telefonisch is ook mogelijk via 030 - 63 92 785.

 

Spreekrecht Burgers en instellingen

Burgers en instellingen hebben spreekrecht bij rondetafelgesprekken.

U kunt uw spreekrecht gebruiken voor:

  • een toelichting komen geven op (aspecten van) een raadsvoorstel.
  • een toelichting komen geven op een brief die u gericht heeft aan de raad.
  • uw mening kenbaar te maken over  onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken. Maar wel op de agenda staan voor een (daarop volgende) raadsvergadering.

U kunt uw spreekrecht niet gebruiken voor:

  • een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep openstaat of heeft opengestaan;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • een gedraging waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Wilt u weten wat op de agenda staat? Dat kunt u vinden in ons raadssyteem iBabs.

Print Icoon printen