Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Geschiedenis en ontstaan Audit- en rekeningcommissie

De gemeenteraad van Houten heeft in juni 2009 een evaluatie van de rekenkamercommissie behandeld die is uitgevoerd door SGBO.

Een van de uitkomsten van dit onderzoek is dat de combinatie van taken voor de rekenkamercommissie een te hoge belasting met zich meebrengt, waardoor reguliere onderzoeken van de rekenkamercommissie niet op tijd worden afgerond.

Naar aanleiding van de behandeling van de evaluatie is aan SGBO gevraagd een aanvullende notitie te maken waarin verschillende modellen worden geschetst met de daarbij behorende taken met als doel om de tweede en derde taak die bij de rekenkamercommissie is neergelegd af te splitsen. De rekenkamercommissie blijft wel de onderzoeken zoals bedoeld in artikel 182 gemeentewet uitvoeren.

De gevraagde notitie is in september 2009 behandeld. Het seniorenconvent heeft vervolgens besloten dat er verschillende stappen moeten worden gezet. De eerste stap is het instellen van een audit- en rekeningcommissie die de tweede en derde taak van de rekenkamercommissie overneemt. Deze nieuwe commissie wordt ook belast met het afstemmen van de verschillende onderzoeken die binnen de gemeente plaatsvinden.

De commissie heeft inmiddels de jaarrekeningen van 2009 en 2010 behandeld en daarvan verslag gedaan.

Taken voormalige rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van de gemeente Houten had voorheen meerdere taken.

Als rekenkamercommissie onderzocht zij de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid (artikel 182 Gemeentewet). De commissie is onafhankelijk in de keuze van de onderwerpen waarnaar zij onderzoek wil doen.

Een tweede taak die de rekenkamercommissie was toebedeeld is de taak van rekeningcommissie. In die hoedanigheid onderzocht de rekenkamercommissie in opdracht van de raad de jaarrekening en adviseerde zij daarover. (Artikel 189 Gemeentewet).

Een derde taak die aan de rekenkamercommissie was toebedeeld is het in opdracht van de raad adviseren van de raad over de opdrachtverlening (aanwijziging) aan de accountant. (Artikel 213 Gemeentewet). Deze taak wordt ook wel de auditfunctie genoemd.

De nieuwe Audit- en rekeningcommissie neemt de tweede en derde taak van de oude rekenkamercommissie over.

Leden audit- en rekeningcommissie

 
 

Print Icoon printen