Agna van Rees (fractievoorzitter)

Agna van Rees

Politieke partij
ChristenUnie

Website ChristenUnie Houten

Emailadres
agna.vanrees@houten.christenunie.nl

Nevenfunctie

  • Fractievoorzitter ChristenUnie
  • Raadslid
  • Projectleider HR St. Bedrijfsfonds Apotheken (bezoldigd)
  • Vrijwilliger St. Timon (onbezoldigd)
  • Lid Seniorenconvent
  • Lid van de Raadswerkgroep Communicatie en Participatie
  • Lid van de raadswerkgroep omgevingswet