Anneke Dubbink (fractievoorzitter)

Anneke Dubbink

Politieke partij
PvdA

Website PvdA Houten

Emailadres
AnnekeDubbink.PvdA@gmail.com

Nevenfunctie

  • Fractievoorzitter PvdA
  • Raadslid
  • voorzitter Deelnemersraad Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (bezoldigd)
  • Consultant HPB Consult (bezoldigd)
  • Secretaris Stichting Opkikker (onbezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Wijkexpeditie (onbezoldigd)
  • Lid bestuur VNG afdeling Utrecht (onbezoldigd)
  • Voorzitter Seniorenconvent
  • Voorzitter rondetafelgesprek
  • Lid klankbordgroep burgemeester
1