Anneke Dubbink (fractievoorzitter)

Anneke Dubbink

Politieke partij
PvdA

Website PvdA Houten

Emailadres
AnnekeDubbink.PvdA@gmail.com

Nevenfunctie

 • Fractievoorzitter PvdA
 • Raadslid
 • voorzitter Deelnemersraad Samenwerkingsverband VO Zaanstreek (bezoldigd)
 • Consultant HPB Consult (bezoldigd)
 • Secretaris Stichting Opkikker (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Wijkexpeditie (onbezoldigd)
 • Lid bestuur VNG afdeling Utrecht (onbezoldigd)
 • Voorzitter Seniorenconvent
 • Voorzitter rondetafelgesprek
 • Lid Vertrouwenscommissie Burgemeester
 • Lid Werkgeverscommissie