CDA

logo CDA

Het CDA heeft 4 zetels in de raad. Op deze pagina vindt u de raadsleden die namens het CDA in de raad zitten.

Cora Gerritsen

Cora Gerritsen
CDA Raadslid Cora Gerritsen

Telefoonnummer  030 60 12 408 / 06 517 876 28
E-mail coragerritsen@ziggo.nl

 • Raadslid 
 • Fractievoorzitter
 • Lid seniorenconvent
 • Lid werkgeverscommissie griffie

Robert Pelleboer

CDA Raadslid Robert Pelleboer
CDA Raadslid Robert Pelleboer

Telefoonnummer 06 231 010 65
E-mail robertpelleboer@cdahouten.nl

 • Raadslid
 • Voorzitter rondetafelgesprekken
 • Lid AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)

Willy Boersma-Zandbergen

CDA Raadslid Willy Boersma
CDA Raadslid Willy Boersma

Telefoonnummer 06 480 422 91
E-mail willyboersma@cdahouten.nl

 • Raadslid 
 • Lid agendacommissie

Pieter de Winter

CDA Raadslid Pieter de Winter
CDA Raadslid Pieter de Winter

Telefoonnummer: 06 30 44 60 80
Emailpieterdewinter@cdahouten.nl

 • Raadslid
 • Plaatsvervangend lid Audit- en rekeningcommissie (ARC)

Commissieleden CDA

Eeltje Hoekstra

Email Eeltje.hoekstra@gmail.com

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Senior adviseur wegverkeer bij Rijkswaterstaat (bezoldigd)
 • Penningmeester bij stichting Help Sierra Leone (onbezoldigd)