Cees de Heer

Cees de Heer

Politieke partij
CDA

Website CDA Houten

Emailadres
ceesdeheer@cdahouten.nl

Nevenfunctie

  • Raadslid CDA
  • Plaatsvervangend lid Agendacommissie
  • Beleidsadviseur onderwijs en wonen bij de gemeenten Oudewater en Woerden (bezoldigd)
  • Lid van de expertgroep participatie