Commissieleden GroenLinks

Toke van Telgen
tokevt@gmail.com

Nevenfuncties

  • Lid van de expertgroep participatie

Dick Veldkamp
h.f.veldkamp@zonnet.nl