Commissieleden Houten Anders!

Inge Meier-van Hoeven
inge.meier@houtenanders.nl

Nevenfunctie

  • Eerste medewerker bediening De Beren Houten (bezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid Houten Anders! (onbezoldigd)

 

Ron van Swol
ron.van.swol@houtenanders.nl

Nevenfunctie

  • Processpecialist Terberg Special Vehicels (bezoldigd)
  • Voorzitter Dartvereniging Houten (onbezoldigd)
  • Lid Raadswerkgroep Omgevingswet
  • Lid Raadswerkgroep Communicatie & Participatie
  • Lid Klankbordgroep Sociaal Domein

 

John van Wijngaarden
johnvanwijngaarden62@gmail.com

Nevenfunctie

  • Eigenaar John van Wijngaarden Bedrijfsadvies (bezoldigd)
  • Voorzitter Cultuurnacht Houten (onbezoldigd)
  • Lid Commissie Verbonden Partijen