Commissieleden NatúúrlijkHouten

Bas Castelijns
bas.castelijns@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • Lid van de expertgroep participatie

Jan Hoogenraad
jan.hoogenraad@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • lid van de CVP