Commissieleden NatúúrlijkHouten

Bas Castelijns
bas.castelijns@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • Lid van de expertgroep participatie

Wijnand Jonkers
wijnand.jonkers@natuurlijkhouten.nl 

Nevenfunctie

  • Projectleider Participatie en Coöperaties Provincie Utrecht (bezoldigd)

Wijnand Jonkers wordt als raadslid tijdelijk vervangen door:
Jan Hoogenraad jan.hoogenraad@natuurlijkhouten.nl