D66

D66 heeft 3 zetels in de raad. Op deze pagina vindt u de raadsleden die namens D66 in de raad zitten.

Marcel van Gooswilligen

D66 Raadslid Marcel van Gooswilligen
D66 Raadslid Marcel van Gooswilligen

Telefoonnummer 06 362 544 17
E-mail Marcel@d66houten.nl.

 • Raadslid 
 • Fractievoorzitter 
 • Lid seniorenconvent
 • Lid Audit- en rekeningcommissie
 • Voorzitter rondetafelgesprekken

Marjan Boonzaaijer

D66 Raadslid Marjan Boonzaaijer
D66 Raadslid Marjan Boonzaaijer

Telefoonnummer 06 511 115 30
E-mail marjan@d66houten.nl

 • Raadslid 
 • Voorzitter Rondetafelgesprekken

Jaap Staman

D66 Raadslid Jaap Staman
D66 Raadslid Jaap Staman

Telefoonnummer 06 100 789 31
E-mail jaapstaman@gmail.com

 • Raadslid 
 • Lid commissie Verbonden Partijen
 • Plv Lid Algemeen bestuur recreatieschap Stichtse Groenlanden

Commissieleden D66

Bart van den Elzen

Email bart@d66houten.nl

Hoofd- en nevenfuncties:

 • Innovatie- en organisatieadviseur - CED-groep (bezoldigd)

Gijs Kreike

Email: gijs@d66houten.nl

Hoofd- en nevenfuncties:

 • projectmanager Sweco Nederland B.V. (bezoldigd)
 • Bestuurslid Business Peloton Utrecht (onbezoldigd)