Jane Lobbrecht

Jane Lobbrecht

Politieke partij
GroenLinks

Website GroenLinks Houten

Emailadres
houten@groenlinks.nl

Nevenfunctie

  • Raadslid GroenLinks
  • Lid raad van Toezicht van stichting Kindercentrum Watergraafsmeer in Amsterdam – KCWA (bezoldigd)
  • Per 1 maart 2023 Commissaris bij International Card Services (I.C.S.) te Diemen (3 jaar), bezoldigd
  • Per 1 maart 2023 Trainee bij de Raad van Toezicht van ’t Kabouterhuis in Amsterdam (6 maanden), onbezoldigd
  • Lid Audit en Rekeningcommissie (ARC)