Marian Aanen (fractievoorzitter)

Marian Aanen

Politieke partij

NatúúrlijkHouten

Website NatúúrlijkHouten

Emailadres
marian.aanen@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • Fractievoorzitter NatúúrlijkHouten
  • Raadslid
  • Jurist arbeidsrecht/sociale zekerheid Aanen Juridische Dienstverlening 50 plusrecht (bezoldigd)
  • Lid Agendacommissie
  • Lid van de raadswerkgroep omgevingswet
  • Lid van Vertrouwenscommissie van de burgemeester
  • Plaatsvervangend lid AB WIL