Renate Lambermont

Politieke partij
NatúúrlijkHouten

Website NatúúrlijkHouten

Emailadres
renate.lambermont@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • Raadslid NatúúrlijkHouten
  • Docent Arbeids- en Organisatiepsychologie, Open Universiteit. (bezoldigd)
  • Eigenaar Volmaak (bezoldigd)