Susan van Erp (fractievoorzitter)

Politieke partij
GroenLinks

Website GroenLinks Houten

Emailadres
Houten@groenlinks.nl

Nevenfunctie

  • Fractievoorzitter GroenLinks
  • Raadslid
  • Projectleider wetenschapscommunicatie KNAW (bezoldigd)
  • Klimaatambassadeur NMU (onbezoldigd)
  • Lid Seniorenconvent
  • Lid van de raadswerkgroep omgevingswet
  • Lid algemeen bestuur Werk en Inkomen Lekstroom