Tijm Corporaal

Politieke partij
NatúúrlijkHouten

Website Natúúrlijk Houten 

Emailadres
tijm.corporaal@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • Raadslid NatúúrlijkHouten
  • Voorzitter rondetafelgesprek