Wijnand Jonkers

Politieke partij
NatúúrlijkHouten

Website NatúúrlijkHouten

Emailadres
wijnand.jonkers@natuurlijkhouten.nl 

Nevenfunctie

  • Raadslid NatúúrlijkHouten
  • Projectleider Participatie en Coöperaties Provincie Utrecht (bezoldigd)