Wijnand Jonkers

Politieke partij
NatúúrlijkHouten

Website Natúúrlijk Houten 

Emailadres
wijnand.jonkers@natuurlijkhouten.nl

Nevenfunctie

  • Raadslid NatúúrlijkHouten
  • Projectleider participatie en coöperaties Provincie Utrecht (bezoldigd)