Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Hoe werkt de MotieMarkt?

Wie zich heeft aangemeld, krijgt op 11 april een “kraampje” op de MotieMarkt. Je kunt het zelf aankleden om jouw idee te promoten. Raadsleden "shoppen" langs de kramen en knopen gesprekken met je aan. Ook krijg je de gelegenheid om jouw idee in een paar minuten te presenteren.

Is er een match? Dan stel je samen met het raadslid de tekst op voor een motie (= oproep van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders om iets te doen of te veranderen). Omschrijf in je motie wat je van gemeente nodig hebt voor de uitvoering van jouw idee. Het raadslid zal de motie indienen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota.

In de raadsvergadering wordt na het debat over het onderwerp, over de motie gestemd. Is er een meerderheid van de raad vóór de motie? Dan wordt deze in de regel door burgemeester en wethouders uitgevoerd. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.

De kans bestaat dat je op de MotieMarkt geen match met een raadslid hebt. Maar het kan natuurlijk óók gebeuren dat meerdere raadsleden interesse voor jouw plan hebben. Zo wordt je kans op succes alleen maar vergroot. Let op: mocht jouw idee tot een motie in de raadsvergadering leiden, dan is succes niet gegarandeerd. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die beslist.

Spelregels MotieMarkt

Algemeen

De MotieMarkt wil inwoners op een creatieve manier bij de besluitvorming van de gemeenteraad betrekken. De markt is bedoeld om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten.

Organisaties met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheid om een idee te presenteren. Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct ten goede komen aan de Houtense samenleving.

Wijze van indienen

Via een aanmeldformulier kunnen ideeën gemotiveerd worden ingediend. Dit formulier moet uiterlijk 11 maart worden ingeleverd. De raadsleden krijgen vooraf een overzicht toegestuurd van de deelnemers, de onderwerpen (korte omschrijving en motivatie) en de e-mailadressen.

De gemeente Houten kent verschillende subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden voor burgerinitiatieven. De griffie controleert of voor een idee niet beter via de gebruikelijke kanalen subsidie of ondersteuning kan worden aangevraagd bij de gemeente. Is dat het geval, dan krijgen de indieners hierover zo spoedig mogelijk bericht. Het idee kan dan niet worden gepresenteerd tijdens de MotieMarkt.

Praktische zaken

De MotieMarkt wordt op donderdag 11 april gehouden.
Locatie: raadzaal van het gemeentehuis
Tijd: om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is er gelegenheid om de marktkraam in te richten.

Om 19.00 uur heet de “marktmeester” iedereen welkom en stelt de politieke partijen in de gemeenteraad voor. De marktmeester legt kort het doel en de spelregels van de avond uit.

Een MotieMarkt heeft de uiterlijke vorm van een gewone markt. De tafels bij de raadzetels doen dienst als kramen. Aan de tafels hangen kaartjes met daarop de naam van de indiener en het onderwerp. De kramen worden ingericht door de indieners van de ideeën.

Elke initiatiefnemer krijgt een paar minuten het podium om zijn/haar idee voor Houten te promoten. Na afloop van de presentaties kunnen de raadsleden zelf gaan “shoppen” langs de kramen. De raadsleden zijn herkenbaar aan hun naamplaatje.

Wensen voor de inrichting van de kraam (bijvoorbeeld gebruik van stroom) kunnen aan de griffie worden doorgegeven.

Aanwezigheid

De bedoeling is dat initiatiefnemers tijdens de MotieMarkt een persoonlijk gesprek voeren met raadsleden en zo proberen hen te overtuigen van hun idee of plan.

Initiatiefnemers die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen hun idee of plan per post of digitaal sturen aan een of meer politieke partijen. Het is wel de bedoeling dat er iemand aanwezig is tijdens de MotieMarkt voor het persoonlijk gesprek. Dus, kun je zelf niet aanwezig zijn, vind dan iemand die jouw idee kan promoten.

Tijdens de MotieMarkt

  • Is niemand verplicht een match aan te gaan.
  • Zijn bij elk initiatief matches met meerdere raadsleden mogelijk.
  • Mag de initiatiefnemer zelf kiezen met wie hij/zij uiteindelijk in zee gaat.
  • Wordt, bij een gemaakte match, een ondertekend formulier ingeleverd bij de griffie. Dan verklaren de initiatiefnemer en het raadslid met de ondertekening dat het idee wordt geadopteerd. Het idee wordt omgezet in een motie voor de behandeling bij, in eerste instantie, de Perspectiefnota. Een motie kan ook op een ander, misschien geschikter moment worden ingediend.
  • Verplicht het raadslid dat een marktformulier ondertekent zichzelf om, in overleg met de initiatiefnemer, een motie op te stellen of een andere actie in gang te zetten.

Vervolg na de MotieMarkt

Tussen de MotieMarkt en de raadsvergadering wordt de motie opgesteld. In een motie formuleert het indienende raadslid een wens, verzoek of opdracht. In de raadsvergadering van 16 juli 2019 worden de ingediende moties besproken en mogelijk in stemming gebracht. Als een meerderheid van de raadsleden voor de motie stemt, is de motie aangenomen.

Print Icoon printen