Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van gemeente Houten is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar kader stellende en controlerende taak. De rekenkamercommissie wil bijdragen aan meer inzicht in de prestaties van de gemeente en als het nodig is aanbevelingen doen voor de toekomst. De belangrijkste vragen daarbij zijn:

  • Zijn de doelstellingen en beoogde effecten gerealiseerd? (doeltreffendheid)
  • Zijn de prestaties geleverd met een minimale inzet van middelen? (doelmatigheid)
  • Heeft de gemeente conform geldende wet- en regelgeving gehandeld? (rechtmatigheid)

Organisatie Rekenkamercommissie

De gemeente Houten geeft met ingang van 1 januari 2018 invulling aan de rekenkamercommissie via het zgn. directeursmodel

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Koos Kappert.

Hoe werkt de Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken. In het onderzoeksprotocol (pdf - 45kB) kunt u lezen op welke manier de onderzoeken worden uitgevoerd. De rekenkamercommissie voert jaarlijks één of twee onderzoeken uit.

Alle aspecten van het gemeentelijk beleid en de uitvoering kunnen worden onderzocht. De resultaten van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie, het college en zijn eigen functioneren. In de PDF icon verordening (202 KB) en het PDF icon reglement van orde (pdf - 28kB) (28 KB) kunt u meer lezen over de inrichting van de rekenkamercommissie van de gemeente Houten.

Suggesties voor onderzoek?

De Rekenkamercommissie Houten wil bij het opstellen van haar onderzoeksprogramma naast haar eigen ideeën over onderzoeksonderwerpen rekening houden met suggesties van de gemeenteraad, inwoners en belangengroeperingen van Houten. Om tot een goede keuze te komen, beoordeelt de rekenkamercommissie alle suggesties aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals maatschappelijk en financieel belang en risico's voor de gemeente. De criteria zijn vastgelegd in het PDF icon onderzoeksprotocol (pdf - 45kB) (45 KB).

Contact

Als u vragen heeft over de rekenkamercommissie of een suggestie wilt doen voor een onderzoeksonderwerp kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie koos.kappert@houten.nl of 030-6392785.

Hoofd- en nevenfuncties directeur rekenkamercommissie

J. (Hans) Slooijer)

  • Onderzoeker, Senior adviseur BMC

Print Icoon printen