Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten zoekt een nieuwe burgemeester

De gemeente Houten zoekt een nieuwe burgemeester. Eentje die het best bij de gemeente past.

Van 13 tot en met 28 november 2018 konden inwoners hun wensen doorgeven via een enquête met keuzevragen en open vragen.

Aan de enquête hebben 1.043 inwoners meegedaan. Zij blijken een voorkeur te hebben voor een burgemeester die vooral informeel, mensgericht en toegankelijk is. Iemand die kansen signaleert en daarnaar handelt, rekening houdend met het dorpse karakter van Houten.

Zie onder Downloads voor de volledige onderzoeksrapportage met conclusies en bijlage.

De uitslag van de enquête is overgedragen aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die gebruikt de uitkomst bij het opstellen van de profielschets voor de vacature voor de burgemeester.

In februari bespreekt de commissie de profielschets met de commissaris van de Koning. Daarna wordt de vacature geplaatst en kunnen belangstellenden solliciteren.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure van de burgemeester?

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Koning hebben allemaal hun eigen rol.

De vertrouwenscommissie voert de selectieprocedure namens de gemeenteraad. De commissie bestaat uit de voorzitters van de 9 fracties in de raad. Beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie is Eef Stiekema (VVD). Een lid van het college van b. en w. is adviseur van de commissie.

Op hoofdlijnen ziet de procedure er als volgt uit:

  1. De gemeenteraad stelt een profielschets voor de nieuwe burgemeester op.
  2. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning in een speciale raadsvergadering (naar verwachting in februari 2019).
  3. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. De door de gemeenteraad opgestelde profielschets maakt onderdeel uit van de vacature.
  4. Sollicitanten schrijven een brief.
  5. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  6. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.
  7. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten (naar verwachting in mei 2019).
  8. De gemeenteraad beveelt in een extra besloten raadsvergadering een kandidaat aan (naar verwachting juni 2019). Direct na deze vergadering wordt de voorgedragen kandidaat bekendgemaakt.
  9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente (naar verwachting juli 2019).

Print Icoon printen