Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Houten zoekt een nieuwe burgemeester

De gemeente Houten zoekt een nieuwe burgemeester. Eentje die het best bij de gemeente past.

Om van inwoners te horen over welke kwaliteiten en eigenschappen de nieuwe burgemeester volgens hen moet beschikken, hebben we een enquête gehouden onder de naam MijnBurgemeester.

Inwonersconsultatie

Aan de inwonersconsultatie hebben 1.043 inwoners meegedaan. Zij blijken een voorkeur te hebben voor een burgemeester die vooral informeel, mensgericht en toegankelijk is. Iemand die kansen signaleert en daarnaar handelt, rekening houdend met het dorpse karakter van Houten.

De volledige onderzoeksrapportage met conclusies en bijlage vindt u onder Downloads.

Profielschets

De uitslag van de enquête is overgedragen aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die heeft de antwoorden van de inwoners verwerkt in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat kortweg beschreven wat voor burgemeester Houten zoekt, en wat de nieuwe burgemeester in de gemeente Houten kan verwachten.

Op 12 februari 2019 heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en officieel overhandigd aan commissaris van de Koning in de provincie Utrecht Hans Oosters.

Zie onder Downloads voor de profielschets en het verslag van de raadsvergadering van 12 februari 2019.

Commissaris van de Koning Hans Oosters (r) en voorzitter van de vertrouwenscommissie Eef Stiekema.

Vacature

Op 13 februari 2019 is de vacature opengesteld met een publicatie in de Staatscourant. Sollicitaties moesten vóór 6 maart 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

18 kandidaten

In totaal hebben achttien kandidaten gereageerd, vier vrouwen en veertien mannen. Vijf van de sollicitanten hebben ervaring als burgemeester. Daarnaast hebben tien van hen dagelijks-bestuurservaring in het openbaar bestuur. Uitgesplitst naar politieke kleur: PvdA (5), VVD (2), CDA (2), Groen Links (2), SGP (2), lokale partij (2), D66 (1), ChristenUnie (1), onbekend (1).

De komende tijd spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar.Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure van de burgemeester?

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Koning hebben allemaal hun eigen rol.

De vertrouwenscommissie voert de selectieprocedure namens de gemeenteraad. De commissie bestaat uit de voorzitters van de 9 fracties in de raad. Voorzitter van de vertrouwenscommissie is Eef Stiekema (VVD). De griffier en de gemeentesecretaris zijn benoemd als eerste en tweede secretaris, wethouder Kees van Dalen is benoemd als adviseur van de commissie.

Op hoofdlijnen ziet de procedure er als volgt uit:

  1. De gemeenteraad stelt een profielschets voor de nieuwe burgemeester op.
  2. De gemeenteraad bespreekt de profielschets met de commissaris van de Koning in een speciale raadsvergadering.
  3. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. De door de gemeenteraad opgestelde profielschets maakt onderdeel uit van de vacature.
  4. Sollicitanten schrijven een brief.
  5. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten.
  6. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad.
  7. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten (naar verwachting in mei 2019).
  8. De gemeenteraad beveelt in een extra besloten raadsvergadering een kandidaat aan (naar verwachting juni 2019). Direct na deze vergadering wordt de voorgedragen kandidaat bekendgemaakt.
  9. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  10. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente (naar verwachting juli 2019).

Print Icoon printen