Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Organisatie

De gemeente Houten is een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Klantvriendelijk en met veel aandacht voor kwaliteit en efficiency van het werk.

Naast de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders bestaat de gemeente uit een ambtelijke organisatie. Deze ambtenaren maken beleidsplannen en nota's waarover het gemeentebestuur moet beslissen. Daarnaast zorgen zij voor de uitvoering van het vastgestelde beleid.

Met andere woorden: De politiek bepaalt wát er moet gebeuren, de ambtenaren organiseren hoe het wordt uitgevoerd. Bij de gemeente Houten werken, verdeeld over 12 teams, ongeveer 350 medewerkers, waarvan velen in deeltijd. De gemeentesecretaris is het hoofd van de ambtenaren en maakt samen met een directeur deel uit van het Directieteam.

De gemeenteraad heeft een eigen ambtelijke ondersteuning, de griffie, met aan het hoofd een raadsgriffier.

In het organogram is te zien hoe de organisatie eruit ziet.

Download het organogram

Print Icoon printen