Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Vacatures

Werken bij de gemeente Houten

Senior vergunningverlener/projectmanager

Uren per week: 36
Vacaturenummer: 2017-035-RO

Gemeente Houten zoekt per direct voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, cluster Vergunningverlening, structureel voor het uitvoeren van de werkzaamheden  

Senior vergunningverlener/projectmanager
(medewerker Beleidsuitvoering I) 

Vacaturenummer 2017-035-RO

Structureel voor 36 uur per week (schaal 11, indicatief)

Je taken

Deze functie bevindt zich op het snijvlak van beleid en vergunningverlening, R.O.-jurist/adviseur omgevingsrecht en projectmanager.

Feitelijk zorg je voor ondersteuning van de gebiedsmanager bij diverse ruimtelijke initiatieven uit de samenleving (deels voortkomend uit de uitnodigingsplanologie). Daarbij is het van wezenlijk belang dat jij over een stevige vakkennis beschikt (van ruimtelijke wet- en regelgeving en procedures) die je kunt inzetten bij de concrete projecten. Deze initiatieven worden tenslotte door jou afgerond met een vergunningprocedure.

Voorbeelden voor projecten: woningbouw in het buitengebied gekoppeld aan kansen voor agrarische structuurversterking en eventuele bedrijfsverplaatsing; recreatieve ontwikkeling langs de Lek en realisatie stadsstrand; transformatie van kantoren naar huisvesting voor statushouders en andere doelgroepen.

Daarnaast begeleid/coach je in deze functie de vergunningverleners op de inhoud naar de nieuwe manier van werken in de overgang van beleidsuitvoerend naar ontwikkelgericht adviseren en faciliteren van vaak complexe initiatieven.

Je plaats binnen de organisatie

“Afgelopen jaren is binnen gemeente Houten een nieuwe werkwijze geïntroduceerd, het van "buiten naar binnen" werken. Bij de VINEX-opgave, die Houten de afgelopen decennia domineerde, was sprake van aanbod gestuurd werken. Bij deze werkwijze formuleert de gemeente zelf de vraag op basis waarvan zij de samenleving het best van dienst kan zijn (top-down benadering). Bij uitnodigingsplanologie, zoals toegepast op het Eiland van Schalkwijk, worden ook in de rest van Houten zo veel als mogelijk initiatieven van externe partners ondersteund. Dit noemen we vraaggericht werken Het initiatief komt echter meer bij de markt te liggen In deze benadering vragen wij van vergunningverleners een ondersteunende rol bij initiatieven. Het accent verschuift daarbij naar de voorfase. Vergunningverleners zetten hun vakkennis en vaardigheden in om initiatieven die passen bij de doelen in een gebied, te faciliteren. Meedenken in plaats van toetsen, en ontwikkelingsgericht adviseren.

Positie in de organisatie

Het cluster Vergunningverlening maakt onderdeel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, die verder bestaat uit een bedrijfsbureau en de clusters Realisatie, Ontwikkeling en Toezicht & Handhaving.

Je profiel

Je beschikt over:

 • Een stevige vakkennis (van met name ruimtelijke wet- en regelgeving en procedures), aangetoond door een opleiding op het gebied van Ruimtelijk Bestuursrecht of Omgevingsrecht (HBO).
 • Een aantal jaren werkervaring bij of voor een gemeente in het ruimtelijk werkveld (ruimtelijke ordening, projectleiding of vergunningverlening)
 • Ervaring in het werkveld vergunningverlening Verdere kenmerken van jouw profiel als vergunningverlener en procesmanager van ruimtelijke initiatieven

Je bent:

 • Goed in plannen en organiseren / projectmatig werken teneinde daadwerkelijk resultaten te boeken.
 • Zorgvuldig en nauwkeurig bij de beoordeling en afhandeling van initiatieven en aanvragen
 • Flexibel en creatief in denken en handelen
 • Erop gefocust hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden en resultaten kunnen worden geboekt
 • Een integraal denker en werker, die goed belangen in kaart kan brengen en kan afwegen
 • Goed in overzicht houden over het eigen werkpakket met complexere dossiers, waarin zich doorlopend nieuwe wendingen kunnen voordoen
 • Omgevingsbewust en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken, onderhandelen en verbinden
 • Enthousiast om kennis te delen op het gebied van vergunningverlening en projectmatig werken: je hebt een coachende rol op de inhoud (kennis en vaardigheden)

Ons aanbod

Interessant, veelzijdig en maatschappelijk relevant werk waarin jij jouw kennis en talent tot uitdrukking kunt laten komen.

Salaris en inschaling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in schaal 11 (indicatief). Het salaris is maximaal € 4.787,- bruto bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. Als je nog niet voldoet aan de gestelde functie-eisen, dan vindt een lagere inschaling plaats.

Naast het genoemde salaris heeft de gemeente Houten uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijden, reiskostenvergoeding woning-werk, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en studiemogelijkheden.

Wil je meer informatie?

Hiervoor kun je terecht bij Els van den Hoven, coördinator van het cluster Vergunningverlening afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (030) 63 92 742, email Els.van.den.Hoven@houten.nl .

Je sollicitatie

Je reactie met motivatie en recent CV en profiel, kun je tot en met 19 november 2017 mailen naar gemeente Houten, via gemeentehuis@houten.nl o.v.v vacaturenummer 2017-035-RO.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 november 2017.

Een assessmentonderzoek kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie voor deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Open sollicitatie

Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen. Wij verwijzen je graag naar onze actuele vacatures, zodat je gericht kunt solliciteren.

Stage

Lijkt het je leuk om stage te lopen bij de Gemeente Houten? Kijk hier voor meer informatie.

Waarom werken bij de Gemeente Houten zo leuk is!

Samen met 350 collega’s werken we iedere dag met en voor de Houtense inwoners, ondernemers en partners, om het wonen en werken in onze gemeente zo prettig mogelijk te maken. Houten ligt in de regio Utrecht, een regio die landelijk en Europees erg in trek is.

De afgelopen decennia is Houten gegroeid van een gemeente met een aantal kleine kernen naar een echte ‘new town’ met 50.000 inwoners. Onze samenleving is erg actief en de sociale samenhang is relatief hoog. De bevolking is goed opgeleid, welvarend en betrokken. Houten heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is onder bedrijven gewild als vestigingslocatie.

De snelle groei van Houten heeft ervoor gezorgd dat we in onze organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is iets dat echt bij ons past.

In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Maar op de complexe problemen en uitdagingen die voor de deur staan, bestaat niet altijd een pasklaar antwoord. We zijn daarom voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Daar experimenteren we dan mee om te kijken of we zo onze ambities beter waar kunnen maken. Ook persoonlijk contact vinden we erg belangrijk, zowel tussen collega’s als met inwoners, ondernemers en partners. In onze organisatie is de sfeer informeel en staan de deuren letterlijk en figuurlijk altijd voor elkaar open.

Print Icoon printen