Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Stichting Sociaal Team Houten zoekt een:

GZ- psycholoog of Orthopedagoog Generalist voor de functie van SOJ-GGZ

(Specialistisch ondersteuner Jeugd)

voor 24 - 36 uur per week

Stichting Sociaal Team Houten

Stichting Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak wordt bekeken wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is.

Inwoners kunnen hier terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. Stichting Sociaal Team Houten begeleidt hen bij het maken van een plan van aanpak op maat, bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijst terug naar de sociale basis infrastructuur, verleent zelf kortdurend zorg en ondersteuning of verwijst indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen. Eigen oplossingen hebben altijd de voorkeur boven hulp van professionals.

Functieomschrijving

Als SOJ-GGZ zal je je bezighouden met de vraagverheldering en handelingsgerichte diagnostiek van complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Veelal zal hierin ook sprake zijn van GGZ-problematiek. Na de fase van diagnostiek van jeugdige en het systeem, zorg je voor een advies over hoe het gezin verder kan. Soms door in samenspraak met het Sociaal Team te verwijzen naar (GGZ)zorg , soms door het zelf inzetten kortdurende behandeling. Je neemt anderen mee in jouw bevindingen en motiveert zo nodig voor de in te zetten zorg. Daarbij is nauwe afstemming met andere partijen van essentieel belang. Denk hierbij aan huisartsen, jeugdartsen, POH-GGZ Jeugd, het Sociaal Team, CJG en zorgaanbieders, maar ook zeker samenwerking met het gebiedsteam GGZ voor volwassenen en informele organisaties.

Doel is om snel jeugdige en gezin weer verder op weg te helpen, waar mogelijk door eigen kracht en lichtere vormen van hulp, waar nodig door het inzetten van tweedelijns hulp en ondersteuning.  Ook voor de complexere casuïstiek geldt dat je zoekt  naar de krachten en mogelijkheden binnen een gezin en ondersteuning inzet waar nodig. Daarom is het van belang dat je systemisch werkt, het netwerk betrekt en een duidelijke eigen visie hebt op de transformatie van de jeugdhulp en hoe de eigen kracht van een gezin zo goed mogelijk versterkt kan worden.

Verder wordt er gevraagd om je expertise te delen met samenwerkingspartners en mee te denken hoe de verbinding tussen het voorliggende veld, de jeugdhulp en de GGZ verder verbeterd kan worden. Omdat dit een nieuwe functie is in Houten, wordt ook gevraagd om actief mee te denken in invulling en doorontwikkeling van de functie en de positie in het werkveld.

Organisatorische positie

De SOJ-GGZ legt verantwoording af aan één van de Teamleiders van de Stichting Sociaal Team Houten (hiërarchisch). De SOJ-GGZ geeft zelf geen leiding.

Werkzaamheden

1. Diagnostiek van jeugdige en gezin en verbinding met samenwerkingspartners; als SOJ-GGZ:

 • houd je zelfstandig spreekuren op een eigen locatie, verbonden aan de Stichting Sociaal Team Houten;
 • zorg je voor een brede vraagverheldering;
 • breng je risico- en beschermende factoren in kaart;
 • voer je (onderdelen van) psychodiagnostisch onderzoek uit;
 • beoordeel je welke vervolgstappen nodig zijn;
 • bied je waar nodig kortdurende, stabiliserende interventies, zoals EMDR en CGT-technieken;
 • rapporteer je zorgvuldig over de analyse van de hulpvraag en gegeven adviezen.

2.Rapportage en overdracht naar vervolghulp; als SOJ-GGZ zorg je voor:

 • een terugkoppeling van de bevindingen aan zowel cliënt als degene die verwezen heeft;
 • een goed onderbouwd advies aan cliënt en verwijzer over de nodige vervolgstappen;
 • overdracht naar eventueel benodigde vervolghulp. Dit kan zowel informele hulp zijn als tweedelijns jeugdhulp;
 • zo nodig zorgen voor de verwijzing en bijbehorende administratieve handelingen;
 • zo nodig motiverende gesprekken om cliënten voor deze hulp te motiveren;
 • bijbehorende administratieve werkzaamheden en rapportages;
 • het bijhouden van geanonimiseerde gegevens om deze functie te kunnen monitoren.

3. Optimaliseren van de dienstverlening; als SOJ-GGZ denk je actief mee over de invulling en ontwikkeling van de functie, waarbij je:

 • maatschappelijke ontwikkelingen signaleert die mogelijk van invloed zijn op het werk en deze vertaalt naar mogelijkheden voor het werk;
 • mogelijkheden signaleert tot verbetering van de dienstverlening en hierover adviezen geeft aan de leidinggevende en gemeente;
 • kennis over Jeugd-GGZ deelt binnen het werkveld; huisartsen, jeugdartsen, POH-GGZ, Sociaal Team en CJG.
 • de eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen bewaakt en ontwikkelt;
 • actief deelneemt aan in- en externe (casuïstiek) overleggen,  intervisies en bijeenkomsten;
 • een relevant netwerk opbouwt en onderhoudt;
 • zorgt voor versterking en verbinding met huisartsen, jeugdartsen, welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, CJG, POH-GGZ Jeugd en de lokale basis- GGZ en specialistische zorg.

Profiel

Als SOJ-GGZ heb je:

 • een afgeronde WO opleiding tot GZ-psycholoog of Orthopedagoog-Generalist.
 • een BIG-registratie als gedragswetenschapper;
 • nascholing op het gebied van handelingsgerichte diagnostiek en/of systeemproblematiek;
 • ruime ervaring in handelingsgerichte diagnostiek van kind en gezin;
 • kennis van behandelmethodieken;
 • nascholing tot EMDR-behandelaar is een pré;
 • kennis van en ervaring met systemisch en oplossingsgericht werken;
 • ruime ervaring in de samenwerking met andere zorgverleners rond een gezin;
 • kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en ontwikkelingen binnen het vakgebied;
 • kennis van de sociale kaart in Houten is een pré.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Je kunt goed solistisch werken maar bent ook een netwerker;
 • motiverende gesprekstechnieken;
 • initiatiefrijk;
 • grenzen kunnen bewaken tijdig  bespreekbaar maken;
 • sterke communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht;
 • affiniteit met innovatie en ontwikkeling;
 • duidelijke eigen visie op normaliseren en deze kunnen overbrengen op anderen.

Periode en omvang van de werkzaamheden

De functie van SOJ-GGZ Jeugd is voor 24 tot 36 uur per week beschikbaar. Wij verwachten dat je minimaal 24 uur per week beschikbaar bent.

Vooralsnog kunnen wij een arbeidsovereenkomst aanbieden voor de duur van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot een hernieuwde overeenkomst voor een bepaalde of een onbepaalde periode. Dit is o.a. afhankelijk van gelijk blijvende bedrijfseconomische omstandigheden.

Ons aanbod

Voor deze functie is schaal 11 van de Cao Sociaal Werk van toepassing. Salariëring is afhankelijk van kennis en ervaring en is maximaal € 5225,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Dit is exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) (ongeveer 16 %)  en loopbaanbudget (1,5%).

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je vanaf 10 augustus terecht bij;

Yvonne den Boer (Yvonne.denBoer@Sociaalteamhouten.nl / 06 11153046)

Belangstelling

Je motivatie en CV kun je tot en met 29 augustus 2020 sturen naar emailadres secretariaat@sociaalteamhouten.nl

Planning

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 10 september 2020.

Print Icoon printen