Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kwaliteitsmedewerker Stichting Sociaal Team Houten

Stichting Sociaal Team Houten zoekt

een Kwaliteitsmedewerker voor 32 uur per week voor zwangerschapsvervanging (5 maanden)

Context

De stichting Sociaal Team Houten bestaat uit het Sociaal Team (inclusief het sociaal loket) en het CJG Houten. 

Het Sociaal Team (inclusief sociaal loket) en het CJG Houten zijn hét aanspreekpunt voor informatie en advies, opvoedvragen, zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken wij  wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is.

Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders, verzorgers, kinderen en jongeren uit Houten. Zij kunnen bij ons terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en de ontwikkeling hun kind(eren).

Het Sociaal Team begeleidt inwoners bij het maken van een plan van aanpak op maat, bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid, verwijst terug naar de sociale basis infrastructuur, verleent zelf kortdurend zorg en ondersteuning of verwijst indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning. De focus ligt op wat inwoners zelf kunnen. Eigen oplossingen hebben altijd de voorkeur boven hulp vanuit het Sociaal Team.

Wat worden je werkzaamheden?

In de functie-uitvoering  is het belangrijk dat je kennis hebt van de inhoud en de processen van de Wmo. Voor Jeugd hebben wij een gedragswetenschapper in huis. Jullie trekken soms samen op ter ondersteuning van de organisatie als geheel en ieder van jullie ondersteunt een individuele teamleider die ieder leiding geven aan team (Wmo en Jeugd). Je zult het meest contact hebben met de teamleider Wmo

Er lopen een aantal specifieke tijdelijke trajecten en projecten waarbij jouw ondersteuning noodzakelijk is:

 • Vanaf Q4, na vaststelling nieuwe integrale verordening door de gemeente: Opstellen herziene werkinstructies Wmo  (ZIN/ PGB) en implementatie werkwijze
 • Coaching medewerkers op uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregel ‘Wmo instroom aanscherpen en afschaling bevorderen’;
 • Ons toegangsteam wordt momenteel d.m.v. een projectaanpak geoptimaliseerd. Daarna volgt een periode van coaching on the job om kaders en werkprocessen en instructies goed in te laten slijten bij de medewerkers Wmo in het toegangsteam;
 • In een projectaanpak op onze kortdurende begeleiding wordt momenteel een visie, kader en uitgangspunten uitgewerkt. Van jou wordt mogelijk een bijdrage gevraagd in het uitwerken van specifieke werkprocessen/instructies;
 • Momenteel loopt vanuit de gemeente een aanbestedingstraject hulpmiddelen. Van jou wordt een bijdrage gevraagd in de implementatie en het nader verfijnen en uitwerken van de nieuwe inkoop.
 • i.v.m. een project waaraan de teamleider gaat deelnemen zul je twee taken van haar overnemen;

  • coördinatie van het sociaal loket (informatie en advies functie breed, betreft 3 medewerkers) en het inhoudelijk mee denken op dit onderdeel in ons project ‘optimalisatie toegang’
  • inhoudelijk regievoeren op ons onderdeel  van de gemeentelijke  pilot ‘Op Koers’ (integrale hulpverlening met domein Werk&Inkomen). Dit houdt in dat je beleidsmatig mee denkt en sparringpartner bent voor de medewerker die namens ons participeert

Daarnaast heb je je reguliere werkzaamheden als kwaliteitsmedewerker:

 • Je zorgt er voor dat de kwaliteit van de uitvoering geborgd blijft op het gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit doe je bijvoorbeeld door het toetsen van bepaalde dossiers en de kwaliteit van inwerken, het coachen van medewerkers en het geven van werkinstructies op teamniveau of door deel te nemen aan casuïstiek overleggen;
 • Op verzoek van de teamleider verzorg je werkbegeleiding op individueel en teamniveau;
 • Je beheert, analyseert, controleert, bewaakt en adviseert gevraagd en ongevraagd over de Administratieve Organisatie (onder andere procesbeschrijvingen en documenten);
 • Je analyseert (aankomende) wetgeving, beleid en jurisprudentie, past deze toe en legt deze uit, levert daar input voor, toetst deze op uitvoerbaarheid, en vertaalt deze in procesbeschrijvingen. Je neemt daarvoor deel aan overleggen met beleidsmedewerker en vormt de brug van beleid naar uitvoering. Je bent in dat overleg  volwaardige gesprekspartner en weet het beleid ook praktisch te vertalen voor onze zorgprofessionals en je draagt zorg voor de implementatie ervan;
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan de planmatige implementatie van deskundigheidsontwikkeling, bijvoorbeeld door mee te schrijven aan een opleidingsplan en het verzorgen van trainingen.
 • Je bent contactpersoon voor de regionale backoffice voor de Wmo processen

Wat neem je mee?

Als kwaliteitsmedewerker ben je in staat de wetgeving moeiteloos toe te passen, uit te leggen en kennis over te dragen. Op die manier dat de uitkomst altijd maatwerk is volgens de geest van de wet in plaats van de letter. De leefwereld van de klant staat daarbij voorop, in plaats van de systeemwereld. Je bent een echte teamplayer en sociaalvaardig. Door middel van je ‘hands on mentaliteit’ weet je snel je weg te vinden in de organisatie en vervul je daarin een verbindende rol. Om deze reden is het belangrijk dat je mondelinge en schriftelijke communicatie effectief, duidelijk en bondig is. Je werkt systematisch en gestructureerd. Het leveren van resultaat én kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel. Dit vraagt een stukje flexibiliteit en het kunnen prioriteren.

Tot slot ben je initiatiefrijk. Je schroomt niet om aan te geven waar er processen verbeterd kunnen worden en komt met innovatieve ideeën.

Eisen

 • In CV dient aantoonbaar te zijn dat je minimaal een HBO opleiding hebt afgerond en je in staat bent om op minimaal HBO werk- en denkniveau te functioneren;
 • Op CV is aantoonbaar dat je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring als kwaliteitsmedewerker sociaal domein, waarvan aantoonbaar ervaring is op het gebied van Wmo en bij voorkeur enige kennis van het domein Werk&Inkomen;
 • Je beschikt bij voorkeur over kennis van Wiz en GWS/Suite.

Positie

De kwaliteitsmedewerker is ondersteunend aan het team Wmo en zij of hij opereert binnen een stafafdeling en wordt vooralsnog hiërarchisch aangestuurd door de directeur bestuurder

Periode, omvang en dienstverband

Je bent beschikbaar  voor 32 uur per week van 14 oktober tot en met 14 maart .

De Cao Sociaal Werk (voorheen Zorg en Welzijn) wordt gehanteerd. Voor deze functie hanteren we schaal 10. Salariëring vindt dus plaats op basis van kennis en ervaring en is max €4712,- Dit is exclusief een Individueel Keuzebudget (IKB) en loopbaanbudget.

Er zijn ook mogelijkheden voor detachering vanuit je huidige werkgever of een contract als ZZP’er.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de teamleiders; Annegien Helderman annegien.helderman@sociaalteamhouten.nl 06-11141267 vanaf 10 augustus. Of bij de bestuurder; Cecile Ter Beek cecile.terbeek@sociaalteamhouten.nl of 06-11384684 vanaf 17 augustus

Je motivatie en Cv kun je sturen naar emailadres; secretariaat@sociaalteamhouten.nl
Of postadres; Postbus 30, 3990 DA Houten.

De sluitingsdatum is 29 augustus 2020.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 september.

Print Icoon printen