Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Senior Projectleider/jurist omgevingsrecht

Uren per week: 36 uur
Vacturenummer: 2019-009-RO

SOLLICITEER

Gemeente Houten zoekt voor het team Ruimtelijke Ontwikkeling structureel versterking voor het uitvoeren van de werkzaamheden van Senior Projectleider/jurist omgevingsrecht

Het Team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit zo’n 30 collega’s (exclusief flexibele schil) die inzet leveren voor een leefbaar, duurzaam en veilig Houten. In het team is expertise aanwezig op zeer uiteenlopende gebieden: ruimtelijke ordening, economische zaken, verkeer, wonen, duurzaamheid & milieu, landschap & ecologie, recreatie en cultuurhistorie & archeologie en gebiedsmanagement. Rode draad is het ruimtelijke werkveld.

Het team is beleidsmatig georiënteerd, met een duidelijke link naar de praktijk en geeft daarbij zo goed mogelijk invulling aan organisatiebrede principes, waarvan belangrijke zijn:

 • “van buiten naar binnen werken” (gebruik maken van de kracht van de samenleving, ondersteunen van ruimtelijke initiatieven die aansluiten bij gemeentelijke doelstellingen, uitnodigingsplanologie);
 • werken vanuit de gedachte van een netwerksamenleving. 

Voor het gebiedsmanagement is Houten opgedeeld in 6 gebieden: Houten Noord, Houten Zuid, centrumlocaties, werkgebieden, Eiland van Schalkwijk en overig buitengebied. Voor het Eiland van Schalwijk geldt een uniek planologisch regime met experimenteerstatus. Lees hier meer Over Houten...

Wat ga je doen?

Als senior projectleider/jurist omgevingsrecht houd je je bezig met:

 • Je geeft leiding aan (complexe) projecten en ruimtelijke initiatieven die strategisch en multidisciplinair zijn. Je houdt hierbij rekening met de politieke, financiële en maatschappelijke impact.
 • Je bent integraal verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit en het budget en de voortgang van projecten en initiatieven en stuurt waar nodig tijdig bij.
 • Hierbij is het van belang om resultaten te boeken door de principes van projectmatig werken toe te passen en door eigen, stevige kennis van ruimtelijke regelgeving in te kunnen zetten;
 • Het onderzoeken en adviseren of de initiatieven haalbaar zijn / hoe ze mogelijk kunnen worden gemaakt;
 • In deze werkzaamheden is ook van belang te bekijken waar en hoe win-win-situaties kunnen worden gecreëerd door de wensen van de initiatiefnemer te verbinden met maatschappelijke doelstellingen van de gemeente;
 • Het verbinden van partijen in een gebied om de gemeentelijke doelstelling in het gebied te realiseren.
 • Afwikkelen van complexe (juridische) RO-zaken.
 • Naast het bovenstaande kunnen ook andere taken tot jouw werkpakket behoren (flexibele inzetbaarheid). Welke taken dit precies zijn wordt nader bepaald op basis van jouw competenties. Het zal in de regel gaan om werkzaamheden in het ruimtelijke werkveld.

Je profiel

Je beschikt over:

 • Bij voorkeur een afgeronde universitaire opleiding Nederlandsrecht/bestuursrecht/omgevingsrecht met de bijbehorende analytische vaardigheden; of gelijksoortige opleiding
 • Kennis van (de implementatie van) de Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, BP met verbrede reikwijdte, relevante jurisprudentie
 • In werkervaring of opleiding een substantiële component ruimtelijke regelgeving/R.O.-procedures (bijvoorbeeld ruimtelijke ordening/planologie)
 • Tenminste 5 jaar werkervaring in het ruimtelijk werkveld (bijv. ruimtelijke ordening, projectleiding of vergunningverlening)
 • Planeconomie, gebiedsontwikkeling
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling en projectmatig werken

Verder: 

 • Ben je erop gefocust hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden en resultaten kunnen worden geboekt;
 • Ben je een integraal denker en werker, die goed belangen in kaart kan brengen en kan afwegen;
 • Kan je goed overzicht houden over het eigen werkpakket met velerlei dossiers, waarin zich doorlopend nieuwe wendingen kunnen voordoen;
 • Ben je omgevingsbewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Ben je gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken, onderhandelen en verbinden;
 • Ben je enthousiast om kennis te delen op het gebied van projectmatig werken.

Periode en omvang van de werkzaamheden

Dit betreft een structurele functie voor 36 uur per week.

Ons aanbod

Salaris een aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde eisen kunnen wij je inschalen in schaal 12. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband van 36 uur per week minimaal € 4.022 en maximaal € 5.520,-.
Wanneer aanstelling plaatsvindt in de aanloopschaal 9, bedraagt het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband van 36 uur, vanaf 1 januari 2018 minimaal € 3.348 en maximaal € 4.859,- per maand.

Definitieve beschrijving en waardering van deze functie dient nog plaats te vinden.

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je na 26 augustus 2019 terecht bij Janne Pijnenborg, teammanager RO, telefoonnummer 06 146 88135 of janne.pijnenborg@houten.nl

Belangstelling

In verband met de zomervakantieperiode is de reactietijd van deze vacature langer dan gebruikelijk. Vul het sollicitatieformulier in, wij ontvangen graag je motivatie met recent cv voor 11 september 2019.

Planning

De sollicitatiegesprekken worden in de 2de helft van september ingepland.

Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Print Icoon printen